ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Den enkelte Arbejdsgiver på danske virksomheder, der anvender et farligt kemikalie, har ansvaret for at udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning, tilpasset og målrettet virksomhedens lokale forhold.

De ansatte skal have brugsanvisningen udleveret og skal instrueres effektivt i arbejdet med kemikalierne. Krav om arbejdspladsbrugsanvisninger gælder uanset om kemikaliet er købt i Danmark eller udlandet.

Kravene til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger er reguleret af Arbejdstilsynet.

Altox kan i denne forbindelse tilbyde at:

  • indhente de fortrolige sammensætningsoplysninger hos producenten (v.h.a. et indgående kendskab til reglerne og en god spørgeteknik er det næsten altid muligt for Altox at rekvirere de nødvendige oplysninger)
  • foretage en toksikologisk og økotoksikologisk vurdering af alle indholdsstofferne
  • foretage klassificering og mærkning
  • besøge virksomheden for at tilrette brugsanvisningerne til de lokale forhold
  • udarbejde arbejdspladsbrugsanvisningen evt. tilpasset kundens brevpapir med logo o.l.
  • rådgive om andre regler, der måtte have indflydelse på det enkelte kemikalie
  • udarbejde kemikalieoversigter til brug i virksomhedens kemikaliestyringssystem

Arbejdspladsbrugsanvsininger – TILLÆGSSIDE

Altox har udviklet en teknik i at “pulje” kemikalier, hvor én TILLÆGSSIDE samler alle forebyggende handlinger, så du kan arbejde sikkert med de kemikalier, der indgår i “puljen”.

Systemet er farvekodet: Sikrer overblik og tryghed – enkelt og sikkert!

Altox kan i denne forbindelse tilbyde at:

  • besøge virksomheden for at udarbejde tillægssiderne til de lokale forhold

Altox har valgt at udarbejde brugsanvisningerne i et system, der giver mulighed for individuel tilpasning, så farerne kan gradueres nøjagtigt, og ændringer indføres prompte. Kommer der en lovændring i dag, skal det fremgå af din brugsanvisning i morgen!

Hos os får du markedets mest håndværksmæssigt finpudsede løsninger!

Vi kan levere brugsanvisninger i følgende formater:

  • elektronisk via e-mail (vi anbefaler pdf-format)
  • papir