ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER

Er du i tvivl om, hvad en APB er, og hvornår har du brug for en? Så læs endelig videre og lad os hjælpe dig.

Arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer

Der findes mange virksomheder i Danmark, hvor de ansatte arbejder med kemikalier i form af stoffer og materialer, der anses som værende farlige. I disse virksomheder er det i dag den enkelte arbejdsgiver, der har ansvaret for at udarbejde arbejdsbrugsanvisninger, der skriftligt kan informere virksomhedens medarbejdere om sikker håndtering af disse kemikalier. Arbejdspladsbrugsanvisninger eller oftest forkortet APB, skal være tilpasset og målrettet den enkelte virksomheds lokale forhold.

De ansatte skal have arbejdspladsbrugsanvisningen udleveret og skal instrueres effektivt i arbejdet med kemikalierne. Krav om arbejdspladsbrugsanvisninger gælder uanset om kemikaliet er købt i Danmark eller importeret fra udlandet.

Kravene til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger er reguleret af Arbejdstilsynet.

Altox tilbyder i forbindelse med udarbejdelsen af APB’er at:

  • indhente de fortrolige sammensætningsoplysninger hos producenten (ved hjælp af et indgående kendskab til reglerne og en god spørgeteknik er det næsten altid muligt for Altox at rekvirere de nødvendige oplysninger)
  • foretage en toksikologisk og økotoksikologisk vurdering af alle indholdsstofferne
  • foretage klassificering og mærkning
  • besøge virksomheden med det formål at tilrette brugsanvisningerne til de lokale forhold
  • udarbejde selve arbejdspladsbrugsanvisningen eller tillægssiden
  • rådgive om andre regler, der måtte have indflydelse på det enkelte kemikalie
  • udarbejde kemikalieoversigter til brug i virksomhedens kemikaliestyringssystem

Arbejdspladsbrugsanvsininger – TILLÆGSSIDE

Altox har udviklet en teknik i at “pulje” kemikalier, hvor én TILLÆGSSIDE samler alle forebyggende handlinger, så du kan arbejde sikkert med de kemikalier, der indgår i “puljen”.

Systemet kan være farvekodet eller nummereret: Sikrer overblik og tryghed – enkelt og sikkert!

Det er op til arbejdsgiveren at vurdere og beslutte, hvilken model der passer til den konkrete virksomhed.

Udarbejdes der en tillægsside, er der nogle regler for, hvad den må indeholde. Tillægssiden må udelukkende bestå af relevante informationer om den væsentlige virksomhed. Derudover skal tillægssiden også henvise til sikkerhedsdatabladet og alle kemikalierne i en pulje skal struktureres i en kemikalieoversigt.

Altox kan i denne forbindelse tilbyde at:

  • besøge virksomheden for at udarbejde tillægssiderne til de lokale forhold

Altox har valgt at udarbejde brugsanvisningerne i et system, der giver mulighed for individuel tilpasning, så farerne kan gradueres nøjagtigt, og ændringer indføres prompte. Kommer der en lovændring i dag, skal det nemlig fremgå af din arbejdspladsbrugsanvisning i morgen!

Hos os får du markedets mest håndværksmæssigt finpudsede løsninger!

Er du i tvivl om den korrekte udarbejdelse af tillægssiden, eller ønsker du blot at uddanne dig selv yderligere, tilbyder vi et kursus i udarbejdelsen af tillægssider til sikkerhedsdatabladet.

Det er altid arbejdsgiverens fulde ansvar, at den eller de pågældende APBer er up to date i forhold til eventuelle ændringer i sikkerhedsdatablade, ændret mærkning eller ændringer i måden, hvorpå kemikalierne anvendes. Desuden er det også arbejdsgivers ansvar, at APBerne opbevares tilgængeligt for alle aktuelle ansatte.

En spændende ny udvikling for kemi på arbejdspladsen er skudt i gang

Som Altox a/s har annonceret løbende, bl.a. på vores temadag i år, er Arbejdstilsynet i gang med en proces for at omlægge kravene til kemi på arbejdspladserne. Arbejdstilsynet har sendt to ændringsforslag i høring – en for bekendtgørelse om stoffer og materialer og en for kræftbekendtgørelsen, hvor kravene omskrives. Vi følger arbejdet, så vi kan rådgive de mange danske virksomheder, der bruger kemikalier.

Fremover vil der blive sat et øget fokus på den kemiske APV (den kemiske risikovurdering) og på oplæring og instruktion.

Dette betyder i praksis at arbejdsgiveren skal være klædt på til at løfte denne oplærings- og instruktionsforpligtelse. Det forventes derfor at udgøre det nye fokus, når Arbejdstilsynet fremover kommer på inspektion.

Altox tilbyder i den forbindelse både virksomhedstilpassede kurser samt åbne kurser i Sikker håndtering af kemikalier.

En konsekvens af ændringerne vil blive, at simple IT-løsninger, der adresserer APB produkt for produkt, ikke længere vil blive mulige/oplagte i den form, vi kender i dag.

Læs mere om de nye regelændringer her.

Skulle du have spørgsmål – store som små – er du meget velkommen til at kontakte os.

Kurser