ATEX

ATEX

Når man opbevarer eller anvender brandfarlige/eksplosionsfarlige stoffer skal der foretages en ATEX-vurdering af arbejds- og opbevaringsområder.

Brandfarlige/eksplosionsfarlige stoffer kan være væsker, gasser eller støv.

ATEX vurderingen bruges til at zoneklassificere områder ud fra sandsynligheden for at en eksplosiv atmosfære kan opstå.

Hvis der kan opstå en atmosfærisk eksplosion, skal der udarbejdes en ATEX -APV og en uheldsvurdering.

Reglerne om ATEX er fastsat i Bekendtgørelse nr. 590 af 26. juni 2003 om klassifikation af eksplosionsfarlige områder 

Altox kan i denne forbindelse tilbyde at:

  • foretage en ATEX vurdering af jeres områder (lige fra laboratorier til produktionsfaciliteter).
  • komme med forslag til at minimere risikoen for at eksplosiv atmosfære opstår
  • rådgive mht. valg af lovligt udstyr, indretning mm i zoneklassificerede områder
  • udarbejde ATEX-APV