Altox kursuskatalog 2021-2022

Vi afholder kurser i: Affaldsmærkning – CLP-mærkning af blandinger/produkter – Kemisk risikovurdering – Kursus for indkøbere – kemiske krav til produkter – REACH – Selvvurdering af stoffer efter CLP – Sikkerhedsdatablade (SDS) – Sikker håndtering af kemikalier