Sikker håndtering af kemikalier

Sikker håndtering af kemikalier

Når kemikalier ikke håndteres korrekt, udgør de en stor fare for dem som håndterer dem. Forkert mærkning, usikkert arbejde med kemikalier, uhensigtsmæssig opbevaring samt manglende…

Læs mere
Sikker håndtering af kemikalier - Altox kursus

Sikker håndtering af kemikalier

Lær at vurdere farligheden af kemikalier og hvordan du håndterer dem sikkert

Læs mere