KEMI OG JURA

KEMI OG JURA

Et stærkt samarbejde, der binder kemien og juraen sammen

Altox a/s har en mangeårig erfaring med rådgivning inden for kemi, mærkning, sikkerhed og dokumentation.

Vibeke Plambeck, advokat, JURAAD har stor viden om hele produktreguleringen, herunder anvendelse og markedsføring af kemi.

E-mail: info@adv-plambeck.dk

Tel.nr.: 2280 3210

www.adv-plambeck.dk

Vi har indgået et fagligt samarbejde, hvor vi med hver vores kompetencer kan styrke rådgivning og kompetenceudvikling over for brancheforeninger og virksomheder om ”kemien og juraen”.

Vi har styr på såvel de kemiske og toksikologiske egenskaber af stoffer, blandinger og varer/artikler som bestemmelserne i de lovgivninger, der regulerer brugen og udstikker reglerne for sikker omgang med kemikalierne.

Vi kan hjælpe med at skabe overblik over de mange regelsæt – og ikke mindst rette jeres fokus de rigtige steder hen, så I får mest ”miljø for pengene”.

Hvem i virksomheden skal vide noget om kemi, kravene og mulighederne?

Når loven alligevel skal overholdes kan løsningen om, hvordan det skal ske, lige så godt blive brugt på en måde, så det giver værdi for virksomheden, både internt i organisationen og i forhold til kunderne.

Det kan opnås, hvis der etableres et godt samarbejde mellem virksomhedens miljøfunktion, indkøbsfunktion, udviklingsafdeling, produktion, og salgsfunktion, så opgaverne løses optimalt. Men det kræver, at virksomhedens ledelse går aktivt med ind i arbejdet.

I disse år rykker de kemisk-regulatoriske krav mere og mere i retning af artikler og varer, hvilket betyder, at andre dele af en virksomheds organisation skal løftes – både inden for kemi og juraen. Disse dele er ikke længere bare ”noget de klarer i Miljøafdelingen”.

Ring eller skriv, hvis du har lyst til at få flere oplysninger om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Kontakt:

Pernille Hjaltalin: tlf. 38 34 77 98, e-mail: ph@altox.dk

Vibeke Plambeck: tlf. 2280 3210, e-mail: info@adv-plambeck.dk