KEMIKALIEAFFALDSGRUPPER

Hvorfor er det vigtigt, at du mærker dit affald?

Som virksomhed har du pligt til at sortere dit affald efter nogle bestemte kategorier. Disse kategorier benævnes kemikalieaffaldsgrupper. Har du med farligt affald at gøre, fx i form af forskellige former for kemiske stoffer eller blandinger, har du pligt til at foretage den rigtige mærkning af affaldet. Denne mærkning baser sig på de valgte kemikalieaffaldsgrupper. Mærkning skal foretages for at sikre, at dit affald ender de rigtige steder, hvor det forsvarligt kan blive destrueret eller genanvendt.

Kravene til affald er reguleret af Miljøstyrelsen og forvaltes af din lokale kommune, hvor virksomheden holder til.

 

Affaldskoder og kemikalieaffaldsgrupper

Hvis din virksomhed har forskellige former for affald, skal du være opmærksom på affaldskoder og affaldsgrupper. Affaldsmærkning er altså todelt. I forhold til affaldskoder skal dit affald identificeres i henhold til EAK-koder. EAK står for ’europæisk affaldskatalog’. Her er der tale om en fælles europæisk betegnelse (kodning) af affaldsfraktionen. Koden består af et sekscifret nummer, der angiver, hvad det er for en type affald, der er tale om. Denne EAK-kode skal benyttes, når du indberetter dit affald.

Når det kommer til kemikalieaffaldsgrupper, handler det om, hvordan du får sorteret dit affald rigtigt og dermed også mærket rigtigt. Der er flere forskellige kemikalieaffaldsgrupper, og det er en fordel at have helt styr på disse grupper og dermed, hvilke former for affald du har i din virksomhed samt ikke mindst de omkostninger, der er forbundet med at bortskaffe dine affaldsfraktioner.

Hver af disse affaldsgrupper indebærer flere forskellige typer affald. Du kan bestille en komplet oversigt over affaldsgrupperne her.

 

Store besparelser på den lange bane med den rigtige affaldsmærkning

Det kan være en stor mundfuld at få helt styr på den rette affaldssortering og affaldsmærkning. Ikke desto mindre er det et vigtigt område, som du med fordel kan rette din opmærksomhed imod.

Når du har affald i din virksomhed, som kræver, at du skal bortskaffe det på specielle måder, er det vigtigt, at du kender de enkelte fraktioners affaldsmærkning i forhold til EAK-koder og affaldsgrupper. Hvis du skal have transporteret dit affald til Fortum eller andre affaldsmodtagere, skal dokumentationen være i orden. Der kan være risiko for, at transportøren ikke vil transportere det, hvis det ikke er mærket rigtigt. Derudover er der også risiko for, at Fortum og andre affaldsmodtagere ikke vil modtage det, hvis det ikke er mærket korrekt.

Det kan derfor koste dig en del penge, hvis du har fået valgt de forkerte kemikalieaffaldsgrupper.

 

Lad os hjælpe dig med din affaldsmærkning

Synes du, at det er uoverskueligt at finde rundt i diverse EAK-koder, kemikalieaffaldsgrupper og indberetningsskemaer, er det noget, vi kan hjælpe dig med. Hos Altox har vi mange års erfaring med affaldsmærkning og de rette sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med håndtering af farligt affald.

Hos Altox tilbyder vi at:

  • Fastsætte de korrekte EAK-koder og kemikalieaffaldsgrupper for dit affald
  • Hjælpe med at tilrettelægge affaldshåndtering til de lokale forhold i din virksomhed
  • Bistå dig med at rydde op i gamle lagre og få det vigtige overblik
  • Indberette farligt affald til kommunen
  • Komme med forslag til, hvordan du kan mindske dine affaldsomkostninger
  • Stå for kontakt til affaldstransportør, når dit affald skal transporteres fra din virksomhed.

dvs. vi kan tilbyde den totale pakkeløsning og sætte jeres affald på skinner.

Spar penge på dit affaldsbudget!

Det er temmelig bekosteligt at sende kasserede kemikalier og spild til behørig destruktion/-genanvendelse. Men det skal gøres!

Hvorfor ikke gøre det korrekt og samtidig på den økonomisk mest fordelagtige måde? Erfaringsmæssigt betaler mange betydeligt mere end nødvendigt for at få bortskaffet kemikalieaffald.

Altox har stor praktisk erfaring i kemikaliebortskaffelse og overblik over mærkningssystemerne.

Vi benytter denne viden til rådgivning af virksomheder, sygehusvæsenet og universiteter.

 

Lad Altox gennemgå dit kemikalieaffald, så er du sikker på, at reglerne overholdes, og investeringen vil ofte tjene sig hjem allerede første år.

Hos Altox vil vi gerne hjælpe dig med at foretage de rigtige foranstaltninger i forbindelse med dit affald. Vi kan tilbyde dig en komplet løsning, hvor vi hjælper med den rådgivende og eksekverende del. Kontakt os på telefon 38 34 77 98 eller e-mail altox@altox.dk, hvis vi skal hjælpe dig med dit affald.

Kurser

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere om mærkning af affald?, eller er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig godt på vej, er du altid velkommen til at tage fat i os