KONSULENTBESØG

Er jeres virksomhed forberedt på REACH (EU´s nye kemikalieregler) som trådte i kraft 1. juni 2007?

Forbered jeres virksomhed på implementeringen af REACH.

Altox har i den forbindelse identificeret følgende konsekvenser:

Færre kemiske råvarer og stoffer – måske nogle af jeres udgår
Færre kemiske producenter og leverandører
Begrænset import fra ikke-EU lande
Ny type sikkerhedsdatablade, som i højere grad inkluderer ekponeringsscenarier og indeholder flere stofdata
Krav om højt videnniveau for egne medarbejdere til bearbejdelse og generering af den betydelig forøgede mængde data
Flere databaser med nødvendige data
Nyt klassificeringssystem (CLP)
Begrænsede muligheder for hemmeligholdelse af egne recepter
Store økonomiske konsekvenser, især når konsekvenserne ikke identificeres
Nye definitioner omkring artikler vs. kemiske produkter

Altox kan i den forbindelse tilbyde at:

  • Udarbejde leverandør- og stoflister
  • Samkøring af tilgængelig data
  • Identificere specifikke problemområder for jeres virksomhed m.h.t. REACH
  • Gøre nødvendige databaser tilgængelige
  • Få besøg af en konsulent som kan gennemgå virksomhedens kemikalier/produkter og lægge en strategi i samarbjede med jer, så de negative effekter af REACH for jeres virksomhed kan imødekommes og forhindres.

Vi foretager naturligvis også virksomhedsbesøg, hvor vi rådgiver omkring opbevaringsregler og sikkerhed på arbejdspladsen – se også f.eks. firmakurset Sikker håndtering af kemikalier.

RING TIL Altox OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD OMKRING ET BESØG HOS DIN VIRKSOMHED PÅ TLF. 38 34 77 98