TEMADAG 2019 - Århus

START:
13-06-2019
VARIGHED:
1 dag
PRIS
3.920,00 Kr. ex. moms

INSTRUKTØRER

Peter Waksman
Miljøkemiker, konsulent
Pernille Hjaltalin
Direktør, konsulent

Adresse

Horisont hotel (tidligere Koldkærgård) Agro Food Park 10 , 8200 Aarhus N   Vis kort

TEMADAG 2019

Torsdag d. 13. juni i Århus

Vi indbyder hermed til Altox’s årlige temadag, som er den hurtige og smarte måde at få overblik over det nye, der rører sig på kemikalieområdet.

De nyeste forpligtelser ved brug og salg/import af kemikalier bliver gennemgået, herunder det der tager over fra arbejdspladsbrugsanvisninger samt anmeldelse af produkter til Poison Center (Giftlinjen).

Vi hjælper dig i gang, forklarer Arbejdstilsynets nye regler for arbejde med kemikalier og giver dig en praktisk tilgang uafhængigt af software, så du kan få den bedst tilpassede løsning – hvilket netop er en af intentionerne.

Hvad betyder det i praksis, at man ophæver formatkravet til Arbejdspladsbrugsanvisninger? Og hvad ligger der i, at man har metodefrihed? Hvordan laver vi nu en kemisk APV – og hvilke oplysninger skal indgå i en kemisk APV? Og hvad indebærer instruktionskravet? Hvordan lærer man at ”tænke i processer” i stedet for ”i produkter”? Hvordan laver man en risikovurdering?

ECHA er klar med IT-løsningen (PCN portalen, UFI-generator, EuPCS værktøj), hvor du skal registrere dine produkter, fra 1. januar 2020. Hør hvordan du gør, forbereder og hvordan du køber dig tid/forbereder dig, så du kan nå det – og alle de praktiske spørgsmål i den forbindelse.

Desuden gennemgår vi det sidste nye omkring:
– CLP (bl.a. udleveres nye H- og P-sætningsoversigter, opdateret skema til udvælgelse af P-sætninger samt et nyt uundværligt oversigtsskema over alle CLP klassificeringer/mærkninger)
– REACH status (den nye EU-app. samt anvendelsesbegrænsninger, mm.)
– Transport (nyt fra ADR 2019, specifikt klasse 8 (ætsende) og sammenhæng med CLP)
– Ny affaldsdatabase for artikler
– Småt og godt, herunder MAL-koder (nyt), Cocktaileffekter, Brexit, kosmetik, Arbejdstilsynets produktregister, biocider mmm.

I år vil Altox Temadage indeholde et oplæg afholdt af Sikkerhedsrådgiver Mikkel Schneekloth fra Bureau Veritas HSE Denmark.
Mikkel, der har mange års erfaring med farligt gods i praksis, vil præsentere udvalgte ændringer fra ADR 2019, der er relevant for alle, der skal vurdere om kemikalier eller affald skal betragtes som farligt gods i klasse 8 (ætsende stoffer) til vejtransport, og den sammenhæng der nu er til CLP.
Som gode kolleger i branchen spinder Altox og Bureau Veritas kemi og farligt gods sammen og kigger nærmere på de nye regeltiltag indenfor den kemiske verden.

 

Målgruppe: Brugere af kemikalier, leverandører, laboranter, kemikere, arbejdsmiljørådgivere, m.fl., som vil have genopfrisket deres viden på én dag.

Deltagerantal er begrænset!! – sidste garanterede frist 16. maj 2019
Efter denne dato er tilmelding stadig åben, så længe der er plads.
Bindende tilmelding. Du er altid velkommen til at sende en anden, hvis du bliver forhindret.

Alternativt kan du tilmelde dig på e-mail: pw@altox.dk eller på telefon 38347798.

 

Faglighed

Kvalitet

Troværdighed

Engagement

OM ALTOX

Altox a/s er en danskejet rådgivende konsulentvirksomhed, som har eksisteret i mere end 25 år. Vi tilbyder en bred vifte af serviceydelser indenfor det kemisk-regulatoriske område som f.eks. udarbejdelse af sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger, rådgivning om kravene fra REACH, CLP og biocidforordningen, kemikalieregistreringer til myndigheder og certificeringsorganer, vurdering af kosmetikingredienser og kosmetiske produkter samt krav til artikler, herunder legetøj.

KONTAKT OS

Altox
Tonsbakken 16-18
2740 Skovlunde
Tlf. 38 34 77 98
E-mail: altox@altox.dk

TOP