LEGETØJ

LEGETØJ

Alt legetøj skal CE-mærkes. CE-mærket er et fælles mærke, som gælder i hele EU.


Mærket er producentens erklæring om, at legetøjet overholder lovgivningens krav.

Reglerne om CE-mærkning reguleres af Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar, men i spørgsmål om kemiske og toksikologiske egenskaber har man uddelegeret ansvaret til Miljøstyrelsen.

I Danmark er der desuden stiftet en forening, som kalder sig Fællesrådet For Formnings- og Hobbymaterialer (FFFH).

FFFH er en brancheforening for firmaer, der sælger formnings- og beskræftigelsesmaterialer beregnet til børn (f.eks. flydende farver, fingerfarver, farveblyanter, farvekridt, børnekosmetik, lim, støbemasse og modellervoks).
FFFH har fremsat et sæt krav til kemisk legetøj, dels for at tilgodese børnenes sikkerhed, dels for at gøre markedet mere gennemsigtigt.

For at sikre uvildigheden og den faglige kompetence bad FFFH oprindeligt de to arbejdsmiljørådgivnings firmaer Altox og Chemtox (idag Bureau Veritas) om at udarbejde kravene. Kriterierne er siden løbende blevet revideret.

Medlemmerne er forpligtet til at følge foreningens krav, når de forhandler legetøj.

FFFH har sine egne skrappe krav til legetøj. Et A-mærke betyder, at et legetøjsprodukt skal efterleve krav, der er skrappere end gældende lovgivning.

Produkter som f.eks. tuschpenne, pap, papir, karton, glanspapir, bast, garn og perler er ikke omfattet af kriterierne.

Altox kan i denne forbindelse tilbyde at:

  • indhente de fortrolige sammensætningsoplysninger hos producenten (v.h.a. et indgående kendskab til reglerne og en god spørgeteknik er det næsten altid muligt for Altox at rekvirere de nødvendige oplysninger)
  • foretage en toksikologisk og økotoksikologisk vurdering af alle indholdsstofferne
  • foretage klassificering og mærkning (CLP og gamle regler)
  • sikre om et produkt overholder FFFH’s kriterier for A-mærke
  • give gode råd om substitution af farlige stoffer til mere børnevenlige alternativer
  • udarbejde et sikkerhedsdatablad for produktet
  • rådgive om, hvilken form for markedsføring, der betragtes som vildledende, og derfor ikke er tilladt