MÆRKNING AF AFFALD

MÆRKNING AF AFFALD

Mærkning af affald er blevet kompliceret.

Affaldsmærkning består i dag af to ‘koder’:

  • EAK-koder, Europæisk Affalds Katalog
  • Kemikalieaffaldsgrupper, de velkendte bogstaver A, B, H, O, etc.

Affaldskoderne skal bruges i mange sammenhænge på virksomheden: f.eks. ved forsendelse til Fortum eller anden affaldsmodtager, i sikkerhedsdatablade, arbejdspladsbrugsanvisninger, ved anmeldelse af farligt affald til kommunalbestyrelsen/teknisk forvaltning og til affaldstransportøren.

Kravene til affaldsmærkning er reguleret af Miljøstyrelsen.

Altox kan i denne forbindelse tilbyde at:

  • fastsætte korrekt EAK-kode og affaldsgruppe
  • evt. besøge virksomheden for at tilrette affaldshåndteringen til de lokale forhold
  • anmelde farligt affald til kommunen
  • bistå med optimering af affaldsomkostningerne
  • kontakt til affaldstransportøren

d.v.s. vi kan tilbyde den totale pakkeløsning og sætte jeres affald på skinner.

Spar penge på dit affaldsbudget!

Det er temmelig bekosteligt at sende kasserede kemikalier og spild til behørig destruktion/-genanvendelse. Men det skal gøres!

Hvorfor ikke gøre det korrekt og samtidig på den økonomisk mest fordelagtige måde? Erfaringsmæssigt betaler mange betydeligt mere end nødvendigt for at få bortskaffet kemikalieaffald.

Altox har stor praktisk erfaring i kemikaliebortskaffelse og overblik over mærkningssystemerne. Vi benytter denne viden til rådgivning af virksomheder, sygehusvæsenet og universiteter.

Lad Altox gennemgå dit kemikalieaffald, så er du sikker på, at reglerne overholdes, og investeringen vil ofte tjene sig hjem allerede første år.