Anne Petersen

Anne Petersen

Miljøkonsulent

Konsulent siden februar 2015.

Uddannelse:

Kemotekniker, helsefysikassistent (radioaktiv strålebeskyttelse).

Erfaring:

Konsulent hos Altox siden februar 2015.

Sagsbehandler, Farlig stof gruppen, Forsvarets Laboratorium

Kemikalieansvarlig i mindre biotech-forskningsvirksomhed.

Strålefysisk beredskabsvagt.

Sagsbehandler, Lægemiddelstyrelsen.

Opgaver:

Toksikologisk og økotoksikologisk vurdering af kemiske stoffer og blandinger, herunder klassificering og mærkning, CLP-anmeldelse, transportklassificering, affaldsmærkning, beregning af kodenumre og valg af personlige værnemidler. Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade og fareetiketter på dansk samt en række andre sprog. Udarbejdelse af danske arbejdspladsbrugsanvisninger. Anmeldelser til produktregistre og andre myndigheder. Rådgivning om og anmeldelser af biocider.

Kontakt:

E-mail: AP@Altox.dk

Mobil: 26 33 31 32

Faglighed

Kvalitet

Troværdighed

Engagement

OM ALTOX

Altox a/s er en danskejet rådgivende konsulentvirksomhed, som har eksisteret i mere end 25 år. Vi tilbyder en bred vifte af serviceydelser indenfor det kemisk-regulatoriske område som f.eks. udarbejdelse af sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger, rådgivning om kravene fra REACH, CLP og biocidforordningen, kemikalieregistreringer til myndigheder og certificeringsorganer, vurdering af kosmetikingredienser og kosmetiske produkter samt krav til artikler, herunder legetøj.

KONTAKT OS

Altox
Tonsbakken 16-18
2740 Skovlunde
Tlf. 38 34 77 98
E-mail: altox@altox.dk

TOP