BIOCIDER

BIOCIDER

Biocider er stoffer eller blandinger, der er beregnet til bekæmpelse af skadedyr, bakterier og svampe.

Der gælder helt særlige nationale og EU-krav til biocider og bekæmpelsesmidler.

Alle aktivstoffer i biocidprodukter skal indgå i EU´s revurderingsprogram.

Indtil EU har vurderet alle aktivstoffer, vil nogle biocidprodukter fortsat være omfattet af de gamle danske godkendelsesregler.

Behandlede artikler er også omfattet af reglerne.

Biocider er reguleret af fælleseuropæisk lovgivning i form af biocidforordningen (528/2012).

Altox kan i denne forbindelse tilbyde at:

  • Afklare afgrænsningen mellem biocider (reguleret under BPR) og andre lovområder (f.eks. REACH, Kosmetik, Vaske-Rengøringsmidler, Medicinsk udstyr o.l.)
  • Skabe et overblik over hvilke deadlines, der gælder for produkter og aktivstoffer
  • Tjekke op på status af aktivstoffers godkendelse og assistere ifm. dialog med aktivstof leverandøren
  • Assistere med biocid strategi og plan for godkendelser/markedsføring
  • Udarbejde godkendelsesansøgninger og SPC i R4BP og IUCLID
  • Mærkning og tilhørende sikkerhedsdatablade på alle EU-sprogene
  • Kommunikation i forsyningskæden (biocider i behandlede artikler)