Rådgivning

Altox er et rådgivningsfirma specialiseret indenfor det kemiske område.

Altox rådgiver om kemikalier, biocider, kosmetik, legetøj og miljømærker med hensyn til lovgivning, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø.

Lovgivningen ændres løbende, derfor foretrækker mange importører og producenter at hyre en konsulent.

Altox holder sig løbende orienteret om den seneste lovgivning.

ABC vurderinger

Ofte vil kommuner kræve en ABC-vurdering af de anvendte kemikalier på en virksomhed i forbindelse med, at denne skal have…

Affaldsmærkning og håndtering

Mærkning af affald er et vigtigt emne for rigtig mange virksomheder. Der er nogle specifikke regler for mærkning, håndtering og…

Anmeldelse til produktregistre

Formålet med Produktregistret Produktregistret er et digitalt register over stoffer og materialer som føres af Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen. Arbejdstilsynet administrerer…

Biocider

Biocider er stoffer eller blandinger, der er beregnet til bekæmpelse af skadedyr, bakterier og svampe. Biocidholdige produkter anvendes til beskyttelse…
Altox tilbyder rådgivning indenfor klassificere og mærke stoffer og stofblandinger, oversætte af lovpligtige faretekster. Generel rådgivning i tekst på etikettering. Fastsættelse af specifikke grænser til beregning af klassificering.

CLP – mærkning af blandinger og produkter

CLP forordningen i EU CLP forordningen er den europæiske lovgivning i forbindelse med klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer…

Etiketter og faremærkning

Etiket og faremærkning Alle produkter, der indeholder kemiske stoffer og blandinger, skal være forsynet med en række oplysninger med bl.a.…
Kemisk risikovurdering på arbejdspladsen

Instruktion og oplæring

Instruktion og oplæring ved arbejde med kemikalier De danske regler om arbejdsmiljø kræver, at medarbejdere skal være instrueret og oplært,…
Peter Waksman på Altox virksomhedsbesøg 2022

Kemisk risikovurdering

Kravet til Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) er blevet ophævet, og kravene til kemisk risikovurdering samt instruktion tager over. Er du i tvivl…

Kosmetiske produkter

Kosmetikforordningen Forordning 1223/2009 (med efterfølgende ændringer) fastlægger kravene til kosmetiske produkter i hele EU. Forordningen gælder direkte som dansk lovgivning.…

Legetøj og CE-mærkning

Hvis din virksomhed beskæftiger sig med legetøj, skal du være opmærksom på kravet omkring CE-mærkning på produkterne. Legetøj er omfattet…
mal koder

MAL koder (1993-kodenumre)

Hvad er kodenumre/MAL-koder Et kodenummer består af to tal forbundet med en bindestreg. F.eks.: 00 – 3  Kodenummeret (i daglig tale…

Miljømærker og Produktcertificering

Overvejer du at få miljømærket et eller flere af dine produkter? Det kan være en måde at tilføje en ekstra…