Kom med på et af vores kurser.

Få hjælp og rådgivning fra vores konsulenter.

Beregningsskema, Fortums Affaldsgrupper m.m

TEMADAG 2020

Så er datoerne for næste års temadag kommet.

Der åbnes for tilmelding senere.

10. juni i Middelfart

11. juni i Århus

16. juni i Høje Tåstrup.

Temadag

Deltag i vores kurser i bl.a. sikker håndtering af kemikalier i arbejdsmiljøet

Særligt for danske virksomheder bistår vi desuden med rådgivning omkring sikker håndtering af kemikalier i arbejdsmiljøet, herunder de danske regler for kræftfremkaldende stoffer, beregning af kodenumre (MAL-koder), affaldsmærkning samt krav til kemikalieopbevaring og brug af personlige værnemidler.

SE ALLE KURSER  

Når kemikalier ikke håndteres korrekt, udgør de en stor fare for jer som medarbejdere. Forkert mærkning, usikkert arbejde med kemikalier, samt manglende personlige værnemidler kan lede til sygdom og andre former for arbejdsulykker. Det er derfor vigtigt, at I – som virksomhed – er informerede og helt opdaterede på den nyeste viden inden for sikker håndtering af kemikalier.

Finduddannelse har derfor – i samarbejde med Altox –  lavet en guide for, hvad I skal have helt styr på i forhold til jeres håndtering af kemikalier.

Brug Finduddannelses guide som en nem tjekliste til at sikre jeres kemiske arbejdsmiljø i dag.

Du får seneste viden og undervisning indenfor kemisk arbejdsmiljø

f.eks. MAL-koder, Kosmetiske produkter, Miljøfareklassificering, Personlige Værnemidler m.m.

LÆS MERE OM ALTOX  

Det siger vores kursister:

SE ALLE KURSER  

Kompetencerne bag Altox:

Pernille Hjaltalin

Pernille Hjaltalin

Direktør, konsulent

Konsulent og partner siden 2011.

Peter Waksman

Peter Waksman

Miljøkemiker, konsulent

Konsulent siden 2001. Partner siden 2006.

Jon Vastrup

Jon Vastrup

Produktsikkerheds-specialist

Konsulent siden marts 2019.

Bina Byron

Miljøkoordinator siden 2019

LÆS MERE OM ALTOX