Regulatorisk ajourføringsordning

Regulatorisk ajourføringsordning

I tvivl om du kender alle reglerne og de seneste ændringer på kemikalieområdet?

Overlad trygt overvågningen til Altox.

Lovgivningen indenfor arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø opdateres med rivende hast i disse år.

Det kan være både tidskrævende og vanskeligt at følge med i alle de nye regelsæt, vejledninger og høringer, der er undervejs.

Der er mange gode grunde til at være up-to-date på regelområdet:

 • Virksomhedens ledelse og bestyrelse har et objektivt ansvar for at sikre, at lovgivningen overholdes.
 • Mange virksomheder har kvalitetsstyringssystemer (f.eks. ISO 14001 og OHSAS 18001), der kræver, at man holder sig ajour med regelændringer.
 • Kunder (private såvel som offentlige) kan forlange, at man dokumenterer sit regel-kendskab som en del af CSR-evalueringen.

Du kan tilslutte dig en regulatorisk ajourføringsordning, hvor du med et aftalt interval modtager et overblik over de seneste ændringer. Vi kan derudover bistå jer med at implementere nye og ændrede regler – enten via konkret og målrettet rådgivning eller via firmatilpasset undervisning/kurser.

Med en virksomhedstilpasset lovservice fra Altox får I et grundigt og opdateret overblik over relevant lovgivning og vejledninger fra myndighederne - tilpasset din virksomhed og dine medarbejdere. Vi har en lang, bred erfaring i at holde øje med lovgivningen og fortolke nye regler og retningslinjer med fokus på kemi, arbejdsmiljø, miljø og sikkerhed.

Hvis du overlader overvågningen til os, kan du i stedet bruge tiden på det, der skaber værdi i din forretning.

Altox identificerer relevant lovgivning, bekendtgørelser, EU-forordninger, afgørelser, vejledninger m.m. inden for området kemi, arbejdsmiljø, miljø og sikkerhed, og leverer jer det hele i en overskuelig regel-liste, der er let at gå til. En Altox-regelliste fungerer som et styringsværktøj til at holde overblikket over reglerne, og den hjælper samtidig med at få styr på, om lovgivningen er implementeret og fulgt i din virksomhed.

Typiske områder/emner, der inkluderes:

 • Affald
 • Arbejdsmiljø
 • Emballage
 • Fødevarekontakt
 • Kemikalier (REACH & CLP)
 • Kvalitet
 • Luft
 • Miljø
 • Oplag
 • Produktsikkerhed
 • Registreringsordninger
 • Transport

Altox holder sig løbende ajour alle de relevante steder, bl.a. på:
www.retsinfo.dk; www.eur-lex.europa.eu; www.mst.dk; www.at.dk

Søgningerne foretages med fokus på nye og relevante love, bekendtgørelser, EU-forordninger, afgørelser og vejledninger inden for kategorierne i din regelliste, så vi målretter regler, der er relevante for jeres virksomheds-aktiviteter.

Samtidig identificerer og tilføjer vi ny relevant lovgivning inden for jeres emnekategorier, som ikke blot er nye udgaver af tidligere bekendtgørelser, direktiver og forordninger.

Nye danske regler i høring offentliggøres på hoeringsportalen.dk, hvorfra vi ligeledes medtager regelsæt, der er på vej men ikke trådt i kraft endnu.

 

Altox tilbyder en meget fleksibel regelovervågning – så kontakt Altox for et attraktivt tilbud på en sådan ordning.

Bøder, kvalitetsafvigelser og utilfredse kunder koster LANGT mere!!

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere om Regulatorisk ajourføringsordning? Eller er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig godt på vej, er du altid velkommen til at tage fat i os.