Sikker håndtering af kemikalier

Når kemikalier ikke håndteres korrekt, udgør de en stor fare for dem som håndterer dem. Forkert mærkning, usikkert arbejde med kemikalier, uhensigtsmæssig opbevaring samt manglende personlige værnemidler kan lede til sygdom og arbejdsulykker. Det er derfor vigtigt, at I, som virksomhed, er informerede og helt opdaterede på den nyeste viden inden for sikker håndtering af kemikalier.

At få styr på kemien starter med en god forebyggelseskultur, hvor alle på arbejdspladsen har de informationer, de skal bruge, og ved hvad de skal gøre. Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljøet på virksomheden er sikkert og sundt, men det er vigtigt for en god forebyggelseskultur, at alle tager et fælles ansvar.

Håndteringen og opbevaringen af farlige stoffer og materialer skal være en del af det systematiske arbejdsmiljøarbejde med bl.a. udarbejdelse og/eller opdatering af den kemiske risikovurdering og i form af bl.a. oplæring, instruktion og tilsyn.

Vi kan hos Altox rådgive omkring sikker håndtering af kemikalier, ligesom vi kan komme ud og se de lokale forhold igennem med fokus på f.eks.:

  • Korrekt og hensigtsmæssig opbevaring af kemikalier (hvad kan stå sammen og hvad skal holdes adskilt).
  • Substitution af de farligste kemikalier og identifikation af disse.
  • De personlige værnemidler.
  • Den kemiske risikovurdering ved den specifikke arbejdsproces.
  • Danske regler (kræftlovgivning, gravide vurdering, giftreglerne, særlig skiltning, mm.).

Vi skræddersyr også gerne specifik træning af både ledere, og dem som håndterer kemikalierne, ligesom vi har et fast kursus et par gange om året.

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere om Sikker håndtering af kemikalier? Eller er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig godt på vej, er du altid velkommen til at tage fat i os.