Biocider

Biocider er stoffer eller blandinger, der er beregnet til bekæmpelse af skadedyr, bakterier og svampe.

Biocidholdige produkter anvendes til beskyttelse af mennesker, dyr, materialer og artikler mod skadelige organismer som skadedyr, svampe og bakterier gennem virkningen af aktivstofferne i produktet.

Biocidholdige produkter anvendes både af private og i erhvervslivet til bekæmpelse i en lang række sammenhænge.

Pesticider til brug på landbrugets marker eller i gartnerier er ikke omfattet af biocidlovgivningen.

 

Biocider er en fællesbetegnelse

Biocider dækker over alle de forskellige midler, der har til formål at bekæmpe levende organismer. Det kan fx være rotter, mus, bakterier, svampe, alger og insekter. Alt efter hvad biocidmidlet skal bekæmpe, kan det falde under andre navne f.eks.:

 • baktericider (mod bakterier)
 • fungicider (mod svampe)
 • rodenticider (mod rotter)
 • insekticider (mod insekter)
 • algicider (mod alger)
 • desinfektionsmidler
 • bekæmpelsesmidler.

 

For at sikre, at biocider ikke udgør en uacceptabel risiko for mennesker, dyr og miljøet, er biocidområdet reguleret af EU i Biocidforordningen, (BPR 528/2012).

Hensigten med den fælleseuropæiske forordning er bl.a. at sikre, at de biocider, der fremstilles og markedsføres, ikke er:

 • skadelige for mennesker,
 • skadelige for dyr eller
 • har en uacceptabel indvirkning på miljøet.

Derudover skal det kunne påvises, at de er effektive.

 

BPR omfatter også artikler, der er blevet behandlet med eller med forsæt indeholder et eller flere biocidholdige produkter.

Hvis dit produkt er blevet behandlet med eller indeholder et biocidholdigt produkt, men ikke har en primær biocidfunktion, er det en "behandlet artikel".

En behandlet artikel kan kun markedsføres, hvis det biocidholdige produkt, der er anvendt til at behandle artiklen, kun indeholder:

 • godkendte aktive stoffer
 • stoffer, der ikke giver anledning til betænkeligheder, og som er opført i bilag I
 • stoffer, der er omfattet af vurderingsprogrammet.

Der kan kræves særlig mærkning af den behandlede artikel.

 

Ifølge BPR skal alle biocidale aktivstoffer og produkter godkendes, før de kan markedsføres.

Inden EU har godkendt alle aktivstoffer, vil en række biocidprodukter endnu ikke være omfattet af godkendelsespligten, men de kan være omfattet af nationale regler om godkendelse.

 

I BPR er de biocidholdige produkter opdelt i 22 produkttyper, inddelt i 4 hovedtyper:

Hovedgruppe 1: Desinfektionsmidler.

PT 1           Hygiejne for mennesker.

PT 2           Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr.

PT 3           Veterinærhygiejne.

PT 4           Fødevarer og foderstoffer.

PT 5           Drikkevand.

Hovedgruppe 2: Konserveringsmidler.

PT 6           Konserveringsmidler for produkter under opbevaring.

PT 7           Konserveringsmidler til overfladefilm.

PT 8           Træbeskyttelsesmidler.

PT 9           Beskyttelsesmidler til fibermaterialer, læder, gummi og polymeriserede materialer.

PT 10         Midler til beskyttelse af byggematerialer.

PT 11         Konserveringsmidler til væske i køle- og behandlingssystemer.

PT 12         Midler mod slim.

PT 13         Konserveringsmidler til væsker, der anvendes ved bearbejdning eller skæring.

Hovedgruppe 3: Skadedyrsbekæmpelse.

PT 14         Rodenticider.

PT 15         Fuglebekæmpelsesmidler.

PT 16         Molluscicider, vermicider og produkter til bekæmpelse af andre hvirvelløse dyr.

PT 17         Fiskebekæmpelsesmidler.

PT 18         Insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr.

PT 19         Afskræknings- og tiltrækningsmidler.

PT 20         Produkter til bekæmpelse af andre hvirveldyr.

Hovedgruppe 4: Andre biocidholdige produkter.

PT 21         Antifoulingmidler.

PT 22         Balsamerings- og præserveringsvæsker.

 

Har du intentioner om at markedsføre biocidholdige produkter eller artikler, er der en række krav, du skal være opmærksom på:

 • aktivstoffet skal indgå i EU's revurderingsprogram.
 • aktivstofleverandøren skal være opført på artikel 95-listen over aktive stoffer og leverandører i den rigtige produkttype.
 • er der særlige nationale regler?
 • er aktivstoffet "godkendt", "under godkendelse" eller på bilag I (listen over stoffer, der ikke giver anledning til betænkeligheder).
 • produktet skal mærkes og klassificeres iht. CLP 1272/2008.
 • nogle stoffer skal anmeldes iflg. REACH 1907/2006.

 

Lad Altox hjælpe dig med dine biocider

Beskæftiger din virksomhed sig med biocider skal du være opmærksom på mange forskellige krav og regler. Det kan være svært at få et overblik over, men det er heldigvis noget, vi her hos Altox kan hjælpe dig med. Vi er specialister inden for kemiske stoffer og kemikalier – dette gælder også kravene og lovgivningen på biocidområdet.

 

Altox kan i denne forbindelse tilbyde at:

 • afklare, hvilke lovområder der er gældende for dig
 • afklare afgrænsningen mellem biocider (reguleret under BPR) og andre lovområder (f.eks. REACH, Kosmetik, Vaske-Rengøringsmidler, Medicinsk udstyr o.l.)
 • skabe et overblik over hvilke deadlines, der gælder for produkter og aktivstoffer
 • tjekke op på status af aktivstoffers godkendelse og assistere ifm. dialog med aktivstof leverandøren
 • assistere med biocid strategi og plan for godkendelser/markedsføring
 • udarbejde godkendelsesansøgninger og SPC i R4BP og IUCLID
 • mærkning og tilhørende sikkerhedsdatablade på alle EU-sprogene
 • kommunikation i forsyningskæden (biocider i behandlede artikler).

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere om Biocider? Eller er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig godt på vej, er du altid velkommen til at tage fat i os.