Kursus

Temadag

1 dags kursus

Få overblik over det nye, der rører sig på kemikalieområdet og tilmeld dig Altox temadag


Datoer og steder
12. jun 2024, 09.00 - 15.30
Middelfart:
Konferencehotel HUSET
Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart
13. jun 2024, 09.00 - 15.30
Aarhus:
HORISONT Hotel og Konference
Agro Food Park 10, 8200 Aarhus
18. jun 2024, 09.00 - 15.30
København:
Nordsjællands KonferenceCenter
Gydevang 39-41, 3450 Lillerød

Pris pr. deltager
4.600,00 kr.
Temadage 2023 (3)

Beskrivelse af Altox Temadagen

Altox’ årlige konference er den hurtige og smarte måde på kun én dag at få overblik over det nye, der rører sig på kemikalieområdet.

Vores ambition er at være på forkant og give dig indsigt både i det, der er sket og det, der vil ske.

Udover at være en dag fuld af viden og indblik, er det også en enestående mulighed for at møde kolleger fra andre brancher, som det kan være fordelagtigt at netværke og erfaringsudveksle med.

Det er et siddende arrangement, hvor du dagen igennem vil blive beriget med nye og vigtige updates og få alle PowerPoints med hjem.

Vi glæder os til at se dig på Temadagen.

Deltager profil

Brugere af kemikalier, leverandører, laboranter, kemikere, biologer, arbejdsmiljørådgivere m.fl., som vil have ajourført og genopfrisket deres viden på én dag.

Program fra Temadagen 2023

✔ Status på CLP – Bl.a. de nye kriterier for hormonforstyrrende egenskaber, PBT/vPvB og PMT/vPvM samt fremtidige (snarlige) ændringer omkring etiket og nye stoffer fareharmoniseres.

✔  Status på REACH – Bl.a. nye og kommende kemikalierestriktioner.

✔  Sikkerhedsdatablade og Arbejdstilsynets tilsynskampagne i år – hvad fokuserer man på samt personlige værnemidler i SDS punkt 8.2.

✔  EU´s Green Deal opfølgning og status – hvad sker der nu, og hvor langt er man?

✔  Status på det kommende PFAS forbud – hvad er PFAS, og hvad dækker forbuddet?

✔  Diisocyanater – hvilke isocyanater er omfattet i Danmark og EU af kravene til “epoxy”uddannelsen og foranstaltninger på arbejdspladsen.

✔  Grønne anprisninger – Nyt direktivforslag – hvad må man fremadrettet skrive (og hvad må man ikke skrive)?

✔  Mikroplast – Hvornår er det mikroplast, og hvad betyder den kommende begrænsning?

✔  Kemikalie infosøgning – Gennemgang af den nye søgefunktionalitet på ECHA, som ruller ud i de kommende år samt eChem Portal.

Småt & godt – bl.a.:

•  Arbejdstilsynets nye grænseværdier
•  Biocider – nye afklaringer og nye aktivstoffer
•  Status på titandioxid
•  SCIP-databasen
•  EUDR (ny tømmerforordning)
•  MAL-koder (1993-kodenummer)

Materiale

Alle slides fra Temadagen udleveres som samlet kompendie, så du kan få gavn af dem senere.

Der vil også blive udleveret div. handouts + mulighed for at købe div. Altox skemaer og handskeguiden til favorable Temadagspriser.

Fuld forplejning

Dagen starter med let morgenmad fra kl. 08:30.

I forbindelse med forplejning på dagen, bedes du senest 14 dage før temadagen meddele om allergier eller fødevare præferencer til [email protected]

Tilmeldingen til temadag er bindende, dog er du altid velkommen til at sende en kollega, hvis du bliver forhindret, giv os blot besked snarest muligt.

Tidligere deltagere udtaler

Som sædvanlig en rigtig fin opdatring på hvad der er sket/ og hvad der venter os

⭐⭐⭐⭐⭐ Grundig og detaljeret gennemgang af nyt i kemikalielovgivning

Jeg fik en yderest detaljeret gennemgang af alt nyt og (muligt) kommende nyt i både dansk og europæisk kemikalielovgivning. Det er godt at få praktiske tips til tekst i SDS'er. Oplægget om den nye markedsovervågningsforordning var godt og informativt på et generelt plan.

⭐⭐⭐⭐⭐ En super god temadag men et godt udbytte Jeg var lidt nervøs for de korte sessions, men det fungerede super godt. En temadag jeg vil prøve at deltage i til næste år

Altox er mere end kurser

Altox a/s er en danskejet rådgivende konsulentvirksomhed, som har eksisteret i over 30 år.

Vi tilbyder en bred vifte af serviceydelser indenfor det kemisk-regulatoriske område som f.eks. at foretage kemiske risikovurderinger og udarbejde instruktioner, udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, rådgivning om kravene fra REACH, CLP og biocidforordningen, kemikalieregistreringer til myndigheder og certificeringsorganer, vurdering af kosmetikingredienser og kosmetiske produkter samt krav til artikler, herunder legetøj.

Læs mere om hvilke emner vi rådgiver inden for HER

Tilmeld kurset

1
Total eks moms:
1 deltager á 4.600,00 kr.

-