Sikkerhedsdatablade (SDS)

Arbejder din virksomhed med farlige kemikalier, og har du brug for professionel rådgivning og hjælp til udarbejdelse af sikkerhedsdatablad?

Altox’ erfarne og højtspecialiserede konsulenter kan hjælpe dig med udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, så de lever op til de gældende formkrav og den nyeste lovgivning. Vi kan også hjælpe dig med at opdatere dine eksisterende sikkerhedsdatablade, oversætte dem til en lang række sprog og tilpasse dem den lovgivning, der er gældende i det land, du sælger/eksporterer til.

Hvis du selv har brug for at lære hvordan et SDS udarbejdes, kan du tilmelde dig vores kursus, hvor du på 2 dage får de nødvendige informationer og brugbare værktøjer.

Du får kendskab til lovkrav vedrørende sikkerhedsdatablade og bliver i stand til at udarbejde sikkerhedsdatablade iht. EU- (REACH) og danske regler. Desuden bliver du introduceret til nyttige litteraturkilder samt Altox’s kodeordssystem, der kan lette dit arbejde i praksis. Du behøver ikke have kendskab til at arbejde i et købt SDS-system.

Sikkerhedsdatablade

Når de ansatte på en virksomhed arbejder med farlige stoffer eller blandinger, er det vigtigt, at de har adgang til opdaterede og lovmæssigt korrekte sikkerhedsdatablade. Et sikkerhedsdatablad har til formål at give de nødvendige oplysninger om de kemiske stoffer og blandinger, der arbejdes med for at sikre arbejdsmiljøet, sundheden og det ydre miljø.

For hvert farligt stof eller materiale skal leverandøren forsyne brugeren med et letforståeligt sikkerhedsdatablad (også kendt som et safety data sheet eller sds) på dansk, hvis kemikaliet leveres til erhvervsmæssig brug. Denne pligt gælder for leverandører i alle led. Sikkerhedsdatabladet skal dateres og være gratis.

Kravene til udarbejdelse af sikkerhedsdatablad er reguleret af Arbejdstilsynet.

Nogle kemikalieleverandører har, som service overfor brugerne, dog valgt at udarbejde sikkerhedsdatablade for alle kemiske produkter i sortimentet, uanset om det er et lovmæssigt krav eller ej. Kemikalieaftagere, som er kvalitetscertificerede efter f.eks. ISO-standarder, forlanger ofte sikkerhedsdatabladene på alle kemikalier, uanset om det er et krav eller ej.

Altox har valgt at udarbejde sikkerhedsdatabladene i et system, der giver mulighed for individuel tilpasning, så farerne kan gradueres nøjagtigt, og ændringer indføres prompte. Kommer der en lovændring i dag, skal det fremgå af dit sikkerhedsdatablad i morgen!

Vi udarbejder sikkerhedsdatablade for mange virksomheder i forskellige brancher – lige fra mindre importører og til store producenter. Vi udarbejder dem enten helt fra bunden eller opdaterer allerede eksisterende sikkerhedsdatablade. Får du udarbejdet dine sikkerhedsdatablade hos Altox, tilbyder vi en attraktiv ajourføringsaftale, så dine sikkerhedsdatablade altid er opdaterede i forhold til den gældende lovgivning. Således slipper du selv for bøvlet med at holde dig løbende opdateret om lovændringer – for det gør Altox for dig.

Læs her hvorfor du skal vælge Altox i stedet for et SDS-system!

Hos os får du markedets mest håndværksmæssigt finpudsede løsninger!
Ligeledes kan vi tilbyde at udarbejde sikkerhedsdatablade i alle EU og EØS-lande samt en række andre lande.

Altox kan i denne forbindelse tilbyde at:

  • indhente de fortrolige sammensætningsoplysninger hos producenten (v.h.a. et indgående kendskab til reglerne og en god spørgeteknik, er det næsten altid muligt for Altox at rekvirere de nødvendige oplysninger)
  • foretage en toksikologisk og økotoksikologisk vurdering af alle indholdsstofferne
  • foretage klassificering og mærkning
  • udarbejde sikkerhedsdatablade evt. tilpasset kundens brevpapir med logo o.l.
  • rådgive om andre regler, der måtte have indflydelse på det enkelte kemikalie

Hvilke krav skal et sds overholde?

Først og fremmest skal et sikkerhedsdatablad, der udleveres til danske kunder være formuleret på letforståeligt dansk. Udførelsen og kvaliteten af SDS har tendens til at variere en del, idet nogle leverandører oversætter databladet elektronisk fra et andet sprog, hvilket i bedste fald kan gøre det komisk i værste fald ulæseligt. I disse tilfælde får medarbejderne, som skal bruge databladet, ikke tilstrækkeligt med informationer om korrekte procedurer, der skal følges, når man har at gøre med farlige kemikalier.

Et SDS skal indeholde 16 punkter omhandlende relevante forhold – fx sundhed, brandfare etc.
Hertil er der nogle danske særregler, der skal indarbejdes.

Her kan f.eks. nævnes væsentlige krav til håndtering af kræftfremkaldende stoffer, organiske opløsningsmidler, særlige opbevaringskrav for visse mærkede kemikalier, angivelse af nationale grænseværdier, regler for unges farlige arbejde samt gravide og ammende ansatte.
Endvidere skal et kemikalie udstyres med en MAL-kode (1993-kodenummer), hvis det anvendes som maling, lak, lim, fugemasse, trykfarve etc. Denne MAL-kode beskriver de pågældende sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum skal tages højde for under arbejde med kemikaliet. Koden skal ligeledes tilføjes databladet og emballagen.

Der findes dermed en lang række sikkerheds- og håndteringsmæssige forhold, der skal adresseres i et nationalt SDS, og som ikke nødvendigvis vil forefindes i en udenlandsk leverandørs version. Derudover kan man ikke som udgangspunkt tage som en selvfølge, at alle SDS softwareprogrammer får det hele med.

Og af samme grund vil et korrekt SDS ikke blot kunne frembringes via en direkte oversættelse eller et ”tryk på en knap”.

De ansatte i firmaet, der anvender kemikalierne, skal have adgang til de tilhørende SDS.

Desuden har leverandøren ansvaret for løbende at ajourføre sine SDS’er i forhold til gældende love og regler.

Lad os hjælpe dig!

Alle de ovenstående informationer kan være svære at navigere rundt i og anvende korrekt. Synes du, at alle lovene omkring sikkerhedsdatablade er tunge at arbejde med, eller ønsker du blot at uddelegere opgaven til nogle andre, kan vi hos Altox hjælpe dig. Vi kan være med og rådgive dig hele vejen.

Endvidere tilbyder vi også diverse kurser, så du har mulighed for at uddanne dig selv yderligere. Ønsker du indsigt i, hvilke kurser vi på nuværende tidspunkt tilbyder, kan du klikke her.

Du er naturligvis også mere end velkommen til at kontakte os direkte, hvis du har nogle spørgsmål.

Kurser

På vores SDS kursus får du kendskab til lovkrav vedrørende sikkerhedsdatablade og bliver i stand til at udarbejde sikkerhedsdatablade iht. EU- (REACH) og danske regler. Desuden introduceres du til nyttige litteraturkilder samt Altox’s kodeordssystem, der kan lette dit arbejde i praksis. Læs mere og tilmeld dig HER.

 

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere om Sikkerhedsdatablade (SDS)? Eller er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig godt på vej, er du altid velkommen til at tage fat i os.