Kemisk risikovurdering

Kravet til Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) er blevet ophævet, og kravene til kemisk risikovurdering samt instruktion tager over. Er du i tvivl om, hvad en kemisk risikovurdering (kemisk APV) er, hvornår du har brug for den, eller hvordan du udarbejder den?

Så læs endelig videre og lad os hjælpe dig.

Bliv klogere på kemisk risikovurdering - læs artiklen  'Kemisk risikovurdering - har I styr på reglerne?

Kemisk risikovurdering af stoffer og materialer

Der findes mange virksomheder i Danmark, hvor de ansatte arbejder med kemikalier i form af stoffer og materialer, der anses som værende farlige. Den kemiske risikovurdering (kemisk APV) er en vurdering af, om virksomhedens arbejdsprocesser er så effektive og sikre, at medarbejderne kan udføre deres arbejde uden at pådrage sig helbredsskader – hverken på kort eller lang sigt.

Formålet med den kemiske risikovurdering er således at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen.

Der skal derfor laves en vurdering af de arbejdsprocesser, hvor de ansatte anvender kemikalier, så de kan arbejde sikkert med kemikalierne. Hvis virksomheden ændrer sammensætningen af kemikalier, ændrer arbejdsprocesserne eller indfører nye kemikalier, skal der udarbejdes en ny kemisk risikovurdering (kemisk APV).

Det er desuden et krav, at de medarbejdere, der er i berøring med farlig kemi, modtager en effektiv oplæring og instruktion i sikker håndtering. Der skal laves en liste over de farlige kemiske produkter, og denne skal være tilgængelig for medarbejderne.

Kravene til udarbejdelse af kemisk risikovurdering (kemisk APV) er reguleret af Arbejdstilsynet, som også har lavet en digital guide til, hvordan I som virksomhed gennemfører en kemisk risikovurdering: Sådan gennemfører I en kemisk risikovurdering.

Altox kan rådgive dig i, hvordan du forbereder, udarbejder og effektuerer din kemiske risikovurdering.

 

Altox tilbyder i forbindelse med udarbejdelsen af kemisk risikovurdering (kemisk APV) at:

  • indhente de fortrolige sammensætningsoplysninger hos producenten (ved hjælp af et indgående kendskab til reglerne og en god spørgeteknik er det næsten altid muligt for Altox at rekvirere de nødvendige oplysninger)
  • foretage en toksikologisk og økotoksikologisk vurdering af alle indholdsstofferne samt foretage klassificering og mærkning
  • vurdere hvilke farlige kemiske produkter, der findes på arbejdspladsen og lave en liste over dem (medarbejderne skal have adgang til kemikalielisten)
  • besøge virksomheden med det formål at vurdere arbejdsforholdene til den kemiske risikovurdering (kemisk APV)
  • udarbejde den kemiske risikovurdering (kemisk APV) – herunder beregning af risikoen efter gængse modeller herfor
  • rådgive om andre regler, der måtte have indflydelse på det enkelte kemikalie, herunder krav til uddannelse, sikker håndtering, opbevaring og affaldshåndtering
  • rådgive i hvordan man bruger eksponeringsscenarierne i praksis.

 

Er du i tvivl om den konkrete udarbejdelse af kemisk risikovurdering (kemisk APV) og instruktion, eller ønsker du at uddanne dig selv yderligere?

Altox tilbyder kurser i kemisk risikovurdering, der klæder dig på til at kunne håndtere Arbejdstilsynets nye regler.

Vi gennemgår de nye regler, går i dybden med de vigtige principper og elementerne i en kemisk risikovurdering samt kravene til instruktion af medarbejderne.

Du bliver i stand til at anvende dine eksponeringsscenarier til at regne på, hvornår brugen er sikker. Du lærer at inddrage de mange data i eksponeringsscenarierne til at foretage kemisk risikovurdering, herunder skalering og tilpasning til dine arbejdsforhold.

Kurset guider dig igennem principperne og giver praktiske eksempler, som du kan overføre til din arbejdsplads.

Tilmeld dig næste ledige kursus HER

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere om Kemisk risikovurdering? Eller er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig godt på vej, er du altid velkommen til at tage fat i os.