Kemisk risikovurdering

Beskrivelse: Kravet til Arbejdspladsbrugsanvisninger er afskaffet – hvad gør vi nu? På vores kursus i kemisk risikovurdering bliver du klædt på til at kunne håndtere Arbejdstilsynets nye regler, der tager over efter Arbejdspladsbrugsanvisningerne. Vi gennemgår de nye regler, går mere i dybden med de vigtige principper og elementerne i en kemisk risikovurdering. Mål: Du får kendskab til de nye lovkrav vedrørende arbejdet med kemikalier på arbejdspladsen, herunder forståelse for principperne i kemisk risikovurdering og bliver selv i stand til at foretage den. Du får indblik i, hvordan medarbejdere kan oplæres og instrueres i sikker håndtering af kemikalier. Derudover gennemgås hvordan man læser og anvender eksponeringsscenarierne, så de kan indgå i risikovurderingen. Målgruppe: Alle, der håndterer eller kan komme i kontakt med kemiske stoffer og blandinger i det daglige arbejde. Desuden miljø- og arbejdsmiljøansvarlige o.l. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Indhold: Hvad siger reglerne om kemisk risikovurdering Hvilke kemikalier er omfattet og hvordan sondres der mellem fare og risiko Hvordan regner man på den konkrete risiko Gennemgang af hvordan du skal bruge eksponeringsscenarierne i praksis Kemikaliestyring ved lister, uafhængigt af systemer Materiale: Kompendiemateriale med lovgivninger og vejledninger Opgaver og løsninger Redskaber og instruktionseksempler Prisen inkluderer en ½ times efterfølgende telefonkonsultation

Faglighed

Kvalitet

Troværdighed

Engagement

OM ALTOX

Altox a/s er en danskejet rådgivende konsulentvirksomhed, som har eksisteret i mere end 25 år. Vi tilbyder en bred vifte af serviceydelser indenfor det kemisk-regulatoriske område som f.eks. at foretage kemiske risikovurderinger og udarbejde instruktioner, udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, rådgivning om kravene fra REACH, CLP og biocidforordningen, kemikalieregistreringer til myndigheder og certificeringsorganer, vurdering af kosmetikingredienser og kosmetiske produkter samt krav til artikler, herunder legetøj.

KONTAKT OS

Altox
Tonsbakken 16-18
2740 Skovlunde
Tlf. 38 34 77 98
E-mail: altox@altox.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gratis vores nyhedsbreve og kursustilbud