Produktsikkerhed – kemikrav til produkter

Det kan være en udfordring for virksomheder at få købt lovligt og korrekt ind, når det handler om produkter med indhold af kemikalier.

Som indkøber af produkter til din virksomhed, er det dit ansvar, at produkterne lever op til dansk lovgivning og EU’s krav. I EU gælder der særlige regler om produktsikkerhed for at beskytte forbrugerne mod farlige produkter. Men det er ikke altid let at finde ud af hvilken lovgivning, der lige præcis gælder for det enkelte produkt.

Kan du nikke genkendende til det, så er der måske hjælp at hente her.

 

Hvad er virksomhedens rolle i forhold til produktet?

Et produkt regnes for at være sikkert, hvis det ved forudsigelig brug ikke udgør en risiko for dem, der anvender det.

Som indkøber skal du vide, hvilken rolle virksomheden har i forhold til produktet for at være klar over dit ansvar. Det gør en forskel om du fremstiller, importerer eller kun forhandler et produkt. Der stilles nemlig forskellige krav alt efter hvilken rolle virksomheden har.

Hvornår er du fabrikant?

  • Du er fabrikant, hvis du fremstiller produkter eller får andre til at fremstille dem for dig under dit navn eller varemærke.
  • Men du er også fabrikant, hvis du sælger produkter, som andre har fremstillet eller importeret, under dit eget navn eller varemærke – uanset om produkterne er fremstillet inden eller uden for EU.
  • Hvis du distribuerer et produkt og ændrer det, så produktets sikkerhed påvirkes, er du ligeledes fabrikant.

Hvornår er du importør?

  • Du er importør, hvis du køber et produkt uden for EU/EØS og sælger det i Danmark under fabrikantens navn. Dette gælder uanset om du sælger produktet til andre virksomheder eller til forbrugere.

Hvornår er du distributør?

  • Du er distributør, hvis du køber produkter inden for EU og sælger dem til virksomheder, andre distributører eller forbrugere under fabrikantens navn.
  • Hvis du distribuerer et produkt og ændrer det, så produktets sikkerhed ikke ændres, er du også distributør.

Ansvaret for produkternes sikkerhed fordeles mellem leddene i leverandørkæden, efter hvilken rolle virksomhederne har. Fabrikanten har det største ansvar og de fleste pligter; distributøren det mindste ansvar og de færreste pligter.

 

Hvilket produkt og hvilke regler er der tale om?

Når du har defineret din rolle i forhold til produktet, skal du finde ud af, hvad det er for en type produkt, du sælger, importerer eller fabrikerer. Det skal du være klar på for at kunne vurdere, hvilken lovgivning produktet hører under, og hvilke krav reglerne stiller til dit produkt i forhold til sikkerhed, mærkning, teknisk dokumentation med mere. Det kan være et kemisk produkt, kosmetik, rengøringsmiddel, legetøj, medicinsk udstyr, fødevarekontaktmateriale eller andet.

Du skal være opmærksom på, at et produkt let kan være omfattet af flere regelsæt. Tag for eksempel legesminke, som både er omfattet af reglerne for legetøj og kosmetik. Sminke beregnet til børn skal leve op til de gældende sikkerheds- og sundhedskrav for legetøj og være CE-mærket. Samtidig skal produktet overholde reglerne for kosmetiske produkter og bl.a. forsynes med en indholdsdeklaration, der fortæller, hvilke stoffer, der er i. 

Der er mange andre eksempler på produkter, der er underlagt flere regelsæt. Og desuden skal langt de fleste produkttyper overholde EU’s kemikalieregler, REACH. Det er vigtigt, at du gør dig klart, hvilke regelsæt dit produkt hører under.

Derefter kan du gå i gang med at sikre, at dit produkt overholder de relevante krav. Indsamle oplysninger om produktet og sammenligne dem med kravene i lovgivningen. Er der informationer nok, eller mangler der noget? Skal der måske laves en sikkerhedsvurdering?

Hvis dit produkt ikke lever op til de gældende regler og krav, så kan det ende med at blive tilbagetrukket. Det har store konsekvenser for dig og din virksomhed.

 

Tilbagekaldelse er en bøvlet, dyr og tidskrævende affære

Der er mange eksempler på, at produkter er blevet tilbagekaldt efter Myndighedernes kontrol. Her kan eksempelvis nævnes hånddesinfektion, som blev tilbagekaldt på grund af manglende dokumentation for, at produktet rent faktisk var virksomt over for bakterier.

Eller håndsprit solgt i emballage, der kan forveksles med fødevareemballage. Producenterne fik dog dispensation grundet omstændighederne under COVID-19 på betingelse af, at alle flasker blev forsynet med nye etiketter med advarsel om, at produktet ikke må drikkes.

Sidst men ikke mindst de populære skumfigurer, squishies, der under stor mediebevågenhed blev tilbagekaldt fra alle legetøjsforhandlere grundet mistanke om indhold af farlige stoffer.

Det er bøvlet, dyrt og tidskrævende, at få alle produkterne kaldt tilbage. Det koster mange ressourcer, selvfølgelig er der selve værdien af det ulovlige produkt, men også udgifter til annoncering og den rent praktiske fjernelse fra lagre og butikker, transport og destruktion. Derudover kan det skabe et dårligt omdømme, som det kan være svært at ryste af sig igen.

 

Der er hjælp at hente

Hvis du synes, at det kan være svært at danne dig et overblik over de mange regler og krav til dine produkter, skal du ikke fortvivle. Der er nemlig hjælp at hente.

Hos Altox a/s kan du søge rådgivning og hjælp til at træffe de rette valg. Du kan også deltage i vores produktsikkerheds-kursus, der guider dig igennem de forskellige lovgivninger og gør dig i stand til at navigere igennem kravene til netop dine produkter.

 

Link: Kursusoversigt

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere om Produktsikkerhed – kemikrav til produkter? Eller er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig godt på vej, er du altid velkommen til at tage fat i os.