Kurserne har forskellig varighed på h.h.v. 1 eller 2 dage.

Priserne og varigheden fremgår af de enkelte kurser.

Vi kan også tilbyde vores kurser som firmatilpassede kurser.

Desuden tilbyder vi også kurser indenfor andre emner indenfor kemisk arbejdsmiljø, f.eks. MAL-koder, Kosmetiske produkter, Miljøfareklassificering, Personlige Værnemidler o.s.v.

RING TIL Altox PÅ TLF. 38 34 77 98 OG FÅ ET TILBUD.

ID Kursusnavn Varighed Startdato
CLP-mærkning af blandinger/produkter 2 dage 03-09-2019
Selvvurdering af stoffer efter CLP 2 dage 10-09-2019
Kursus for indkøbere – kemiske krav til produkter 1 dag 17-09-2019
Affaldsmærkning 1 dag 18-09-2019
CLP-opfølgning 1 dag 24-09-2019
Kemisk risikovurdering 1 dag 02-10-2019
Sikkerhedsdatablade 2 dage 08-10-2019
Sikker håndtering af kemikalier 1 dag 22-10-2019
Kemisk risikovurdering 1 dag 12-11-2019
CLP-mærkning af blandinger/produkter 2 dage 19-11-2019

Læs også om vores kurser inden for kemisk arbejdsmiljø; CLP (GHS), REACH, sikkerhedsdatablade, affald, arbejdspladsbrugsanvisninger, sikker håndtering af kemikalier, osv. på finduddannelse.dk

 

Læs vores betingelser her

Temadag 2019

Deltagerne udtaler: