Kurserne har forskellig varighed på hhv. 1 eller 2 dage.

Priserne og varigheden fremgår af de enkelte kurser.

Vi kan også tilbyde vores kurser som firmatilpassede kurser.

Desuden tilbyder vi også kurser indenfor andre emner indenfor kemisk arbejdsmiljø, f.eks. MAL-koder, Kosmetiske produkter, Miljøfareklassificering, Personlige Værnemidler o.s.v.

Kontakt Altox på tlf. 38 34 77 98 og få et tilbud.

Læs også om vores kurser inden for kemisk arbejdsmiljø; CLP (GHS), REACH, sikkerhedsdatablade, affald, arbejdspladsbrugsanvisninger, sikker håndtering af kemikalier, osv. på finduddannelse.dk

 

Læs vores betingelser her

Temadag 2020

Deltagerne udtaler:

Ordsky med mange ord og farver