UFI – Giftlinjeregistering

Den "nye" giftlinjeregistrering (Poison Center Notification (PCN)) omlægger den måde, man hidtil har skullet levere oplysninger om kemiske blandinger til de Europæiske Giftinformationscentraler. Kravene er forklaret i bilag VIII til CLP, og en vejledning er tilgængelig på ECHA.

Det har tidligere været meget forskelligartede krav og frivillige set-ups i de enkelte EU-lande. I f.eks. Spanien, har man haft en lovpligtig ordning med betaling og krav til hvilke oplysninger, som skal indmeldes, mens man i Danmark ikke har skullet indsende oplysninger til Bispebjerg Hospital, der har ansvaret for den danske Giftlinje.

 

Hvad er UFI-koder?

  • Den unikke formelidentifikator (UFI) er en alfanumerisk kode på 16 tegn.
  • UFI-formatet er opdelt i 4 blokke: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx, der består af VAT-nr.-FirmaID-Formel ID-IT genereret kode.
  • UFI kan f.eks. se således ud: FG48-S0ER-W345-5678.
  • UFI'en vil blive brugt til at definere og identificere sammensætninger af en given blanding.
  • UFI skal angives på etiketten af blandingen for at identificere denne i tilfælde af en ulykke og når Giftlinjen kontaktes.

Det betyder, at generering af UFI-koder udgør starten på registreringen med den nye PCN portal.

Det er gratis at få en UFI.

Hvordan opretter du en UFI?
Du kan oprette en UFI via online UFI generator fra ECHA.

Du har brug for:

  • CVR-nummer (VAT-nr.) (eller en virksomhedsnøgle, hvis du ikke har et CVR-nr.).
  • Formuleringsnummer (nummer mellem 0 - 268 435 255, som du tildeler selv til dine formuleringer).

UFI-generatoren er tilgængelig online, hvor du også kan kontrollere en UFI eller ansøge om en virksomhedsnøgle.

BEMÆRK: UFI-generatoren advarer ikke om, at UFI allerede eksisterer. Du skal derfor selv holde øje med, om du allerede har oprettet UFI eller ej.

Hvornår opretter du en UFI?
Du skal oprette en UFI, hvis du sætter en blanding på markedet, som er klassificeret for fysiske farer (H2XX) eller sundhedsfarer (H3XX).

Hvornår kræves UFI?
UFI er obligatorisk for registreringspligtige blandinger, der sælges til forbrugere (detail o.l.) og for blandinger til professionelle brugere fra 1. januar 2021. For blandinger til industrielle brugere er det fra den 1. januar 2024. Blandinger, der allerede er anmeldt til Produktregistret inden 1.1.2020 har en overgangsperiode frem til 1. januar 2025.

Hvorfor UFI allerede nu?
PCN-proceduren vil medføre en betydelig ændring for dem, der bringer blandinger på markedet.

Umiddelbart virker det jo simpelt at anmode om en UFI - man har kun brug for to oplysninger:
CVR-nr. (eller virksomhedsnøgle) og et formuleringsnummer (et tal mellem 0 og 268435255), som du selv fastsætter.

UFI virker simpelt, men kræver en række administrative opgaver. Der skal etableres processer og systemer, der skal holde oplysninger opdateret og etiketter tilpasset de korrekte UFI'er.

Sammenlignet med REACH gælder giftlinjeregistrering for mange flere især små og mellemstore virksomheder.

Mange virksomheder skal derfor håndtere det og foretage ændringer i processer og mærkning.

 

Hvad sker der efter UFI?

De anmeldepligtige blandinger skal notificeres til PCN, inden de angivne deadlines.

Der er specificeret en række oplysninger, der skal angives og metoder til at præcisere mængden af indholdsstofferne.

Forbered dig godt og START I TIDE!

Har du brug for assistance til at komme i gang, så kontakt Altox.

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere om UFI – Giftlinjeregistering? Eller er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig godt på vej, er du altid velkommen til at tage fat i os.