Personlige Værnemidler

Personlige værnemidler i forbindelse med kemikalier er typisk kemikaliehandsker, øjenværn, åndedrætsværn el.lign., der beskytter de ansatte under arbejdet med kemikalier.

Arbejdstilsynets STOP-princip foreskriver, at (P)ersonlige værnemidler er sidste udvej, så kemiske arbejdsmiljøproblemer skal løses uden brug af personlige værnemidler.

Man skal derfor afsøge muligheder for:

(S)ubstitution til mindre farlige stoffer/blandinger.

(T)ekniske foranstaltninger, der fjerner eller minimerer påvirkning­en, fx indkapsling og procesventilation (udsugning).

(O)rganisatoriske foranstaltninger, hvor f.eks. antallet af ansatte som håndterer kemikaliet minimeres ved f.eks. adskillelse af arbejdspladser eller jobrotation.

Hvis det ikke kan lade sig gøre, eller beskyttelsesniveauet ikke er højt nok til at beskytte de ansatte, skal der bruges personlige værnemidler.

Krav til personlige værnemidler (eksempel åndedrætsværn):

Beskyttelse: Vær opmærksom på, om værnemidlet yder den beskyttelse, som er nødvendig.

Eksempel: Åndedrætsværn skal have de filtre, som er egnede til arbejdsopgaven og som til enhver tid yder den fornødne beskyttelse. Støvfiltre kan fx ikke bruges, hvis man arbejder med opløsningsmidler.

Det er også afgørende for beskyttelsen, at åndedrætsværn passer til den person, der skal bruge det og slutter tæt til ansigtet. Det er også vigtigt at fastsætte procedurer for rengøring/desinfektion efter brug og hvor hyppigt filtre skiftes.

Det er arbejdsgiverens ansvar og opgave, at de ansatte får udleveret de rigtige værnemidler. Arbejdsgiveren har i forbindelse med det personlige værnemiddel også ansvar for:

 • rengøringen og vedligeholdelsen af det personlige værnemiddel
 • at sikre, at ansatte bruger værnemidlerne under arbejdet
 • at oplære og instruere i brugen af værnemidlet samt konsekvenser for sikkerhed og sundhed ved manglende brug.

De ansatte har ansvar for:

 • at underrette arbejdsgiveren, hvis der er fejl eller mangler ved værnemidlerne
 • at bruge værnemidlerne korrekt og under hele opgaven.

Brugsanvisninger og mærkning

Leverandøren skal sørge for, at der altid følger en brugsanvisning med ved leveringen af et personligt værnemiddel. Inden værnemidlet tages i brug, bør man gøre sig fortrolig med brugsanvisningen, samt hvordan værnemidlet anvendes.

Brugsanvisningen skal være på dansk og skrevet i et klart og forståeligt sprog. Hvis der beskæftiges udenlandske ansatte, eller ansatte, der ikke forstår dansk, skal brugsanvisningen også være på et sprog, de ansatte forstår.

Brugsanvisningen skal indeholde oplysninger om:

 • hvordan værnemidlet skal bruges
 • opbevaring, brug, rensning, vedligeholdelse, reparation og desinficering
 • modstandsdygtighed konstateret ved teknisk prøvning
 • hvilket tilbehør, der kan bruges sammen med værnemidlet
 • begrænsninger i brugen af værnemidlet
 • holdbarhed og egnet transportemballage.

Altox kan i denne forbindelse assistere med bl.a.:

 • udvælge korrekte og egnede personlige værnemidler
 • vurdere lovligheden af værnemidlet, herunder mærkning og dokumentation
 • risikovurdere om personlige værnemidler er nødvendige og kan beskytte tilstrækkeligt.

 

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere om Personlige Værnemidler? Eller er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig godt på vej, er du altid velkommen til at tage fat i os.