Affaldsmærkning og håndtering

Mærkning af affald er et vigtigt emne for rigtig mange virksomheder. Der er nogle specifikke regler for mærkning, håndtering og opbevaring af dit affald. Du skal nemlig tage nogle specifikke hensyn, når du har med kemikalier i den ene eller anden form at gøre i din virksomhed.

Hvorfor er det vigtigt, at du mærker dit affald?

Som virksomhed har du pligt til at sortere dit affald efter nogle bestemte kategorier. Har du med farligt affald at gøre, fx i form af forskellige former for kemiske stoffer eller blandinger, har du pligt til at foretage den rigtige mærkning af affaldet. Mærkning skal foretages for at sikre, at dit affald ender de rigtige steder, hvor det forsvarligt kan blive destrueret eller genanvendt.

Kravene til affald er reguleret af Miljøstyrelsen og forvaltes af din lokale kommune, hvor virksomheden holder til.

Affaldskoder (EAK-Koder) og affaldsgrupper

Hvis din virksomhed har forskellige former for affald, skal du være opmærksom på affaldskoder og affaldsgrupper. Affaldsmærkning er altså todelt. I forhold til affaldskoder skal dit affald identificeres i henhold til EAK-koder. EAK står for ’europæisk affaldskatalog’. Her er der tale om en fælles europæisk betegnelse (kodning) af affaldsfraktionen. Koden består af et sekscifret nummer, der angiver, hvad det er for en type affald, der er tale om. Denne EAK-kode skal benyttes, når du bestiller transport af dit affald.

Når det kommer til affaldsgrupper, handler det om, hvordan du får sorteret dit affald rigtigt og dermed også mærket rigtigt. Der er flere forskellige danske affaldsgrupper, og det er en fordel at have helt styr på disse grupper og dermed, hvilke former for affald du har i din virksomhed samt ikke mindst de omkostninger, der er forbundet med at bortskaffe dine affaldsfraktioner.

Hver af disse affaldsgrupper indebærer flere forskellige typer affald. Du kan bestille en komplet oversigt over affaldsgrupperne her.

 

Store besparelser på den lange bane med den rigtige affaldsmærkning

Det kan være en stor mundfuld at få helt styr på den rette affaldssortering og affaldsmærkning. Ikke desto mindre er det et vigtigt område, som du med fordel kan rette din opmærksomhed imod.

Når du har affald i din virksomhed, som kræver, at du skal bortskaffe det på specielle måder, er det vigtigt, at du kender de enkelte fraktioners affaldsmærkning i forhold til EAK-koder og affaldsgrupper. Hvis du skal have transporteret dit affald til Fortum eller andre affaldsmodtagere, skal dokumentationen være i orden. Der kan være risiko for, at transportøren ikke vil transportere det, hvis det ikke er mærket rigtigt. Derudover er der også risiko for, at Fortum og andre affaldsmodtagere ikke vil modtage det, hvis det ikke er mærket korrekt.

Det kan derfor koste dig en del penge, hvis du skal have transporteret affaldet flere gange pga. forkert betegnelse af EAK-kode eller affaldsgruppe.

 

Lad os hjælpe dig med din affaldsmærkning

Synes du, at det er uoverskueligt at finde rundt i diverse EAK-koder og affaldsgrupper, er det noget, vi kan hjælpe dig med. Hos Altox har vi mange års erfaring med affaldsmærkning og de rette sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med håndtering af farligt affald.

Hos Altox tilbyder vi at:

  • fastsætte de korrekte EAK-koder og affaldsgrupper for dit affald
  • hjælpe med at tilrettelægge affaldshåndtering til de lokale forhold i din virksomhed
  • bistå dig med at rydde op i gamle lagre og få det vigtige overblik
  • komme med forslag til, hvordan du kan mindske dine affaldsomkostninger
  • stå for kontakt til affaldstransportør, når dit affald skal transporteres fra din virksomhed.

Vi kan tilbyde den totale pakkeløsning og sætte jeres affald på skinner.

 

Spar penge på dit affaldsbudget!

Det er temmelig bekosteligt at sende kasserede kemikalier og spild til behørig destruktion/-genanvendelse. Men det skal gøres!

Hvorfor ikke gøre det korrekt og samtidig på den økonomisk mest fordelagtige måde? Erfaringsmæssigt betaler mange betydeligt mere end nødvendigt for at få bortskaffet kemikalieaffald.

Altox har stor praktisk erfaring i kemikaliebortskaffelse og overblik over mærkningssystemerne.

Vi benytter denne viden til rådgivning af virksomheder, sygehusvæsenet og universiteter.

 

Lad Altox gennemgå dit kemikalieaffald, så er du sikker på, at reglerne overholdes, og investeringen vil ofte tjene sig hjem allerede første år.

Hos Altox vil vi gerne hjælpe dig med at foretage de rigtige foranstaltninger i forbindelse med dit affald. Vi kan tilbyde dig en komplet løsning, hvor vi hjælper med den rådgivende og eksekverende del. Kontakt os på telefon 38 34 77 98 eller e-mail [email protected], hvis vi skal hjælpe dig med dit affald.

Hvis du hellere vil lære at gøre det selv, kan du med fordel tilmelde dig vores kursus i Affaldsmærkning.

Kursus

Affaldsmærkning og håndtering

Få styr på hvornår dit affald er farligt, og hvad det betyder for din virksomhed

"God kursus, hvor jeg fik svar på alle mine spørgsmål, og lærte at løse min opgave på arbejde."

"Godt kursus der tager dig på en rejse igennem kemiens rejse som affald til affaldsmodtager samt transporten mange facetter"

"Altid kompetente undervisere og virkeligt godt kursusmateriale til at tage med hjem. Dejligt med god tid til spørgsmål pga få deltagere."

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere om Affaldsmærkning og håndtering? Eller er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig godt på vej, er du altid velkommen til at tage fat i os.