Affaldsmærkning

Beskrivelse: Lær at tildele EAK-koder. Få styr på affaldet og spar penge. Hvornår er affald farligt, og hvad betyder det for din virksomhed? Lær på kun én dag at sortere, klassificere, mærke, emballere og forsende kemikalieaffald. Korrekt mærkning af kemikalieaffald kan spare din virksomhed for mange penge. Mål: At du bliver bekendt med reglerne for affald og bliver i stand til at klassificere, mærke, emballere og forsende kemikalieaffald korrekt. Målgruppe: Alle der frembringer, håndterer eller forsender kemikalieaffald. Desuden miljø- og arbejdsmiljøansvarlige, sikkerhedsrepræsentanter o.l. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Indhold: Identifikation af farligt og ikke-farligt affald Bestemmelse af de korrekte affaldskoder: EAK og Fortums affaldsgrupper Mærkning af kræftfremkaldende affald (danske regler) Gode råd om praktisk håndtering, herunder emballage og spildopsamlingsmidler Virksomheders anmeldepligt af farligt affald til kommunen Afsenderansvar for affald, der er farligt gods Form: Foredrag samt gruppearbejde, hvor der arbejdes med mange affaldseksempler for at afdække faldgruber og tvivl ved diverse affaldskoder. Materiale: Kompendiemateriale med opgaver og løsninger Uddrag af lovgivninger og vejledninger Prisen inkluderer fuld forplejning, kursusbevis og 30 minutters efterfølgende telefonkonsultation.

Faglighed

Kvalitet

Troværdighed

Engagement

OM ALTOX

Altox a/s er en danskejet rådgivende konsulentvirksomhed, som har eksisteret i mere end 25 år. Vi tilbyder en bred vifte af serviceydelser indenfor det kemisk-regulatoriske område som f.eks. at foretage kemiske risikovurderinger og udarbejde instruktioner, udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, rådgivning om kravene fra REACH, CLP og biocidforordningen, kemikalieregistreringer til myndigheder og certificeringsorganer, vurdering af kosmetikingredienser og kosmetiske produkter samt krav til artikler, herunder legetøj.

KONTAKT OS

Altox
Tonsbakken 16-18
2740 Skovlunde
Tlf. 38 34 77 98
E-mail: altox@altox.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gratis vores nyhedsbreve og kursustilbud