Kursus

Sikker håndtering af kemikalier

1 dags kursus

Lær at vurdere farligheden af kemikalier og hvordan du håndterer dem sikkert


Datoer og steder
08. okt 2024, 08.45 - 16.15
Altox
Tonsbakken 16-18, 2740 Skovlunde

Pris pr. deltager
4.600 kr.
Underviser
Peter Waksman
Sikker håndtering af kemikalier - Altox kursus

Beskrivelse af kurset for sikker håndtering af kemikalier

Et grundkursus for medarbejdere og deres chef

“Jamen, kemikaliet er jo emballeret i en plast flaske, så jeg kommer ikke i berøring med det!” Holder denne holdning i længden, eller står du med noget i hånden, hvor ét sprøjt i øjet kan ødelægge dit syn for altid? Det handler om sund fornuft ved omgang med kemikalier også de “skjulte” såsom maskinopvaskemidlet i kantinen og rengøringsmidlerne. Det kan være kollegaens indsats, der redder dit syn. Vi har alle et ansvar; hvad er din rolle?

Dit udbytte af kurset

At du kan vurdere farligheden af kemikalier som typisk anvendes samt forholdsregler overfor disse. Undgå ulykker. Få et praktisk indblik i det kemiske arbejdsmiljøområde.

Deltagerprofil

Alle medarbejdere i f.eks. laboratorier, kantine, til rengøring, på lager, i viceværtfunktion, håndværkere, i varemodtagelse, i produktionen, osv. Tag gerne din chef med.

Indhold

 • Giftvirkning af kemikalier – akut eller forsinket effekt
 • Farepiktogrammer – hvad siger de
 • Opbevaringsregler for kemikalier (herunder opbevaring af gifte, brandfarlige væsker og den særligt danske lovgivning omkring kræft-stoffer)
 • Personlige værnemidler og førstehjælpsudstyr
 • Læs og forstå sikkerhedsdatabladet og fareetiketten
 • Korrekt valg/brug af beskyttelseshandsker og åndedrætsværn
 • Spildopsamling/affald samt int. transport og sikker emballage

Form

 • Foredrag, demonstration og diskussion.

Materiale udleveret til dig

 • Praktisk oversigt til arbejdspladsen
 • Altox konverteringstabel (nuværende ↔ CLP)
 • Oversigt over faresætninger i forhold til akut/kronisk fare
 • Affaldsoversigt

Prisen inkluderer fuld forplejning, kursusbevis og ½ times efterfølgende telefonkonsultation.

Tidligere kursister udtaler

Kurset levede fuldt op til mine forventninger og var godt formidlet. Jeg vil helt sikkert anbefale det til andre i mit netværk.

Evaluering af materiale ⭐⭐⭐⭐⭐

Altox er mere end kurser

Altox a/s er en danskejet rådgivende konsulentvirksomhed, som har eksisteret i over 30 år.

Vi tilbyder en bred vifte af serviceydelser indenfor det kemisk-regulatoriske område som f.eks. at foretage kemiske risikovurderinger og udarbejde instruktioner, udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, rådgivning om kravene fra REACH, CLP og biocidforordningen, kemikalieregistreringer til myndigheder og certificeringsorganer, vurdering af kosmetikingredienser og kosmetiske produkter samt krav til artikler, herunder legetøj.

Læs mere om håndtering af kemikalier og kemisk risikovurdering i dette link

Tilmeld kurset

1
Total eks moms:
1 deltager á 4.600 kr.

-