Peter Waksman

Konsulent
DSC_2747SoMe

Uddannelse:

Cand. scient, miljøkemi (Økotoksikologi og Analytisk kemi)

Erfaring:

Partner Altox siden 2006.

Konsulent hos Altox siden 2001.

Opgaver:

Toksikologisk og økotoksikologisk vurdering af kemiske stoffer og produkter, herunder klassificering og mærkning, transportklassificering, affaldsmærkning, kodenumre og personlige værnemidler. Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, arbejdspladsbrugsanvisninger og fareetiketter på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk og polsk. Anmeldelser til produktregistrene og andre myndigheder.

Udvikling af kurser og undervisning på Altox-kurserne i Miljøfareklassificering, CLP-mærkning, REACH – DU og kosmetiske produkter samt foredrag om CLP, REACH og biocider.

Ansøgninger om miljømærker, bl.a. Svanen og Blomsten.

Undersøger kosmetiske produkter, kemisk legetøj og biocider m.h.t. lovgivning og foretager toksikologisk vurdering.

SCIP database rådgivning og compliance i forhold til SVHC listen

Desuden konsulentopgaver i ovennævnte kurser.