REACH-forordningen

REACH står for ”Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” (Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) og er en EU-forordning, der trådte i kraft tilbage i juni 2007. REACH blev vedtaget grundet ønsket om at forbedre beskyttelsen af vores sundhed og miljø mod risici, som en række kemikalier kan udgøre.

Derudover er REACH-forordningen med til at forbedre den europæiske kemikalieindustris konkurrenceevne og fremme alternative testmetoder for at kunne reducere antallet af dyreforsøg.

REACH lovgivningen gælder ikke kun for kemikalier, men regulerer også ARTIKLER. Artikler kan godt indeholde problematiske stoffer, selvom man ikke betragter dem som ”kemi” i traditionel forstand. Stort set alle ting og varer, der ikke er kemiske produkter, er artikler.

Som konsulentvirksomhed gør vi vores bedste for at hjælpe dig i forbindelse med REACH, og vi står altid klar til at rådgive dig.

Hvilke produkter vedrører REACH-forordningen?

Som udgangspunkt gælder REACH for alle kemiske stoffer og blandinger. Derfor omhandler forordningen ikke kun kemikalier, der bliver anvendt i industrielle processer men også dem, der f.eks. findes i rengøringsprodukter, maling eller i artikler som stearinlys, elektronik og legetøj.

Forordningen gælder dermed alle, der importerer, blander eller sælger artikler eller kemikalier, og din virksomhed er derfor højst sandsynligt omfattet af REACH på den ene eller anden måde.

ARTIKLER i REACH-lovgivningen?

Artikler er ikke bare frihandelsvarer! Artikler kan godt indeholde problematiske stoffer, selvom man ikke betragter dem som ”kemi” i traditionel forstand.

Stort set alle ting og varer, der ikke er kemiske produkter, er artikler – f.eks.: autodele, byggematerialer, tryksager, emballage, kontorartikler, elektronik, legetøj, tekstiler, smykker m.v. Men listen er uendelig lang!

REACH definerer en artikel som:

”En genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion”

Man har som forhandler af artikler en række forpligtelser i REACH-lovgivningen, herunder bl.a. pligt til at informere kunden om særligt farlige stoffer (SVHC-stoffer) i artikler og om sikker brug af disse.


Hvilke virksomheder påvirkes af REACH-forordningen

Som nævnt gælder REACH-forordningen for en lang række virksomheder, idet kemiske stoffer findes i de fleste produkter.

I følge REACH gælder reglerne for følgende typer af virksomheder:

 • Producenter

Som producent er du omfattet af REACH, hvis du fremstiller kemikalier, blandinger eller artikler, som enten anvendes/markedsføres af virksomheden selv, eller som leveres til andre virksomheder – herunder eksportfirmaer.

 • Importører

Som importør er du omfattet af REACH, hvis du importerer kemikalier, blandinger eller artikler fra lande uden for EU/EØS-området

 • Distributører/Downstream-brugere vil også være omfattet af REACH.
 • Håndterer du kemikalier på anden vis i industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter, kan du ligeledes være omfattet af REACH.


Dit ansvar angående REACH-forordningen

Importerer eller fremstiller du mere end 1000 kg (1 ton) af et stof/år, skal stoffet registreres.

Dette gælder, uanset om du importerer/fremstiller det rene stof, eller stoffet indgår i en blanding (f.eks. i maling) eller en artikel (f.eks. paraffin i stearinlys, ethanol i tuschpenne).

Når registreringen er godkendt, fremsendes et registreringsnummer, der skal kunne fremvises på forlangende af myndigheder, kunder eller andre samt fremgå af sikkerhedsdatabladet.

Nogle stoffer er undtaget registreringspligten.

Husk, at i Danmark skal du anmelde de fleste farlige stoffer og materialer til det danske Produktregister, hvis sælger du mellem 100 kg og 1000 kg.


Registrering bygger på princippet "ét stof, én registrering".

Dvs. hvis stoffet er registreret i forvejen, skal der tilkøbes et LoA (Letter of Access) fra Lead-Registranten, som oftest i samarbejde med andre registranter (Joint submission) har fået udført de nødvendige tests.

Hvis stoffet ikke er registreret, påhviler alle forpligtigelserne virksomheden.

Forhandlere af artikler har derudover fået en række nye forpligtelser, blandt andet pligten til at informere kunder om særlig farlige stoffer (stoffer på Kandidatlisten) i artikler og senest at foretage registrering til SCIP ved et vist indhold af SVHC-stof i selve artiklen.


REACH-forordningens procedurer

I REACH forordninger er der fastlagt en række procedurer til indsamling og vurdering af oplysninger om stoffers egenskaber og deres eventuelle farlighed.


Gebyrer og afgifter i forbindelse med REACH

I forbindelse med REACH-registreringen skal der betales gebyr til ECHA. SMV (små og mellemstore virksomheder) kan få nedsat gebyret.


Altox står klar med den rette rådgivning

Hvis du synes de mange REACH-forpligtelser virker uoverskuelige i en allerede travl arbejdsdag, kan Altox tilbyde dig en effektiv og grundig rådgivning og vejledning, så du er sikker på at overholde reglerne.

Vores konsulenter kan hjælpe dig med at få styr på:

 • om dine produkter er omfattet af REACH?
 • hvad er dine forpligtigelser?
 • om du skal registrere?
 • om dine stoffer er undtagne?
 • hvad du gør, hvis din leverandør har en OR (Only representative)?
 • om din virksomhed er SMV?
 • om der er krav til sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier?
 • hvordan du overholder de modtagne eksponeringsscenarier og kortlægger og dokumenterer dine kemikalieanvendelser.

Altox kan også hjælpe dig med selve registreringen.

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere om REACH-forordningen? Eller er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig godt på vej, er du altid velkommen til at tage fat i os.