CE MÆRKNING AF LEGETØJ

CE MÆRKNING AF LEGETØJ


Hvis din virksomhed beskæftiger sig med legetøj, skal du være opmærksom på kravet omkring CE-mærkning på produkterne. Legetøj skal nemlig være CE-mærket, og mærkningen viser forbrugerne, at det pågældende legetøj opfylder en række krav i forhold til sundhed, sikkerhed og miljø.

Kravene er fælles i hele EU, mens Sikkerhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen sørger for, at reglerne for CE-mærkning bliver overholdt i Danmark.

 

Hvis der er begrænset tid i din virksomhed til at lægge vægt på CE-mærkningen og dermed på opfyldningen af de forskellige CE-mærkningskrav, kan vi hos Altox tilbyde dig rådgivning samt effektiv hjælp.

 

Hvad er en CE mærkning legetøj?

CE-mærket på legetøj er forbrugernes forsikring om, at legetøjet overholder kravene i lovgivningen. Mærket er som sagt fælles for hele Europa og skal desuden anbringes på udvalgte produktgrupper, herunder legetøj, personligt beskyttelsesudstyr og elektriske produkter, m.fl. CE-mærkningen sørger samtidig for en lettere eksport og import inden for EU.

 

Derfor er reglerne også ens i alle EU-lande, og de nationale myndigheder i de forskellige EU-lande kan ikke stille strengere krav til produkter med CE-mærkning end dem, som medlemslandene i EU er nået til enighed om. Reglerne om CE-mærkning reguleres endvidere i Forbrugerstyrelsens bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøj og andre artikler, hvorpå mærket er nødvendigt

Forbrugerstyrelsen har derfor det overordnede ansvar angående de pågældende krav. I forhold til spørgsmål om kemiske og toksikologiske egenskaber er ansvaret dog uddelegeret til Miljøstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsens ansvar omhandler kontrollen af legetøjets tekniske sikkerhed (for eksempel om produktet har en sikker konstruktion).

 

Foreningen FFFH

Brancheforeningen FFFH (Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialer), der er en forening af producenter, importører og forhandlere af hobby- og beskæftigelsesmaterialer til børn har ligeledes fremsat en række krav angående denne type produkter. På denne måde tilgodeses børnenes sikkerhed på ordentlig vis, og markedet gøres mere gennemsigtigt.

Medlemmerne af foreningen er samtidig forpligtet til at følge foreningens krav i forbindelse med produktion og salg af legetøj. Brancheforeningens A-mærke er endvidere en indikator for, at et legetøjsprodukt skal overholde krav, der er endnu skrappere end den gældende lovgivning. Formålet med A-mærket er at gøre det lettere for forbrugere af legetøj at træffe et både sikkert og miljørigtigt valg.

 

Få gode råd og vejledning hos os

Hos Altox lægger vi vægt på at tilbyde dig den bedste rådgivning og vejledning – også når det kommer til CE-mærkning af legetøj. Vi tilbyder blandt andet at indhente fortrolige sammensætningsoplysninger hos producenten takket være et bredt kendskab til reglerne og en grundig spørgeteknik. Derudover foretager vi gerne en klassificering, mærkning og en toksikologisk og økotoksikologisk vurdering af diverse indholdsstoffer i din virksomheds produkter.

Vi vil ligeledes kunne hjælpe dig med at sikre, at virksomhedens produkter overholder brancheforeningens kriterier for A-mærket samt udarbejde et sikkerhedsdatablad for produkterne.

Kig desuden med fordel nærmere på kemisk risikovurdering og instruktion i forhold til anvendelsen af farlige kemikalier, og tag en snak med os om et relevant konsulentbesøg med henblik på at følge REACH.

Se også: legetøj og sikkerhed

Brug for rådgivning?