Links

Myndigheder i Danmark:

Miljøstyrelsen: www.mst.dk

Arbejdstilsynet: www.at.dk

Fødevarestyrelsen: www.fvst.dk

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: www.arbejdsmiljoforskning.dk

 

Myndigheder i andre lande:

Norge:

Miljødirektoratet: http://www.miljodirektoratet.no

Produktregisteret (er nu under Miljødirektoratet): https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/deklarering-av-kjemikalier/

Arbejdstilsynet: www.arbeidstilsynet.no

Sverige:

Arbejdsmiljøverket: www.av.se

Kemikalieinspektionen: www.kemi.se

Produktregisteret: http://www.kemi.se/hitta-direkt/produktregistret

Giftinformationscentralen: https://giftinformation.se/

 

EU-myndigheder:

ECHA-European Chemicals Agency: http://echa.europa.eu

EEA-European Environment Agency: http://eea.europa.eu

EU-OSHA-European Agency for Safety and Health at work: https://osha.europa.eu/en

Lovgivning:

EU – EUR-lex: http://eur-lex.europa.eu
Danmark – Retsinfo: www.retsinfo.dk

Norge: https://lovdata.no/

 

Information om stoffer/kemikalier:

RTECS (abonnement): http://ccinfoweb.ccohs.ca
IARC (Cancer): www.iarc.fr
EPI-suite: http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm 
SPT (vaske- og rengøringsmidler): www.spt.dk
“Lægemiddelkataloget”: pro.medicin.dk

CosIng (Kosmetik) http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/