Fortrolighed

For at kunne:

  • Sikre opfyldelse af kemikalielovens §10 og 38 f (egenkontrolbestemmelsen)
  • Foretage en fyldestgørende toksikologisk vurdering af et produkt
  • Udarbejde sikkerhedsdatablade
  • Beregne evt. kodenummer (MAL-kode)
  • Foretage anmeldelse til myndighederne (herunder Produktregistret)

Er det nødvendigt, at Altox på vegne af importøren eller producenten har et dybdegående kendskab til produktets kemiske sammensætning.

Altox garanterer naturligvis, at alle informationer behandles strengt fortroligt.

Udenlandske leverandører, som sælger deres produkter til eller gennem en dansk importør, ønsker generelt, at detaljer i sammensætningen og fremstillingsprocessen fortroligholdes overfor tredjepart.

Før enhver offentliggørelse, vil sikkerhedsdatablade blive sendt til den udenlandske leverandør til accept, såfremt visse af de fortrolige informationer skal oplyses ifølge EU-regler samt dansk særlovgivning.

Kun de ansatte, der er inddraget i udarbejdelsen af sikkerhedsdatablade m.v., har adgang til de fortrolige oplysninger. Alle fortrolige oplysninger opbevares under lås.

 

Link: Forretningsbetingelser