Viden om

26 februar 2024
Pernille Hjaltalin

Miljømærkning

ticket-g9eee5099d_1920

 

 

Betydningen af miljømærkning

Miljømærkning er blevet et nøgleelement i forbrugernes beslutningsproces og virksomheders strategier for at demonstrere deres engagement i bæredygtighed. Dette koncept refererer til en certificeringsproces, hvor produkter og tjenester vurderes for at sikre overholdelse af miljømæssige standarder. Formålet er at guide forbrugere mod mere bæredygtige valg og skabe incitamenter for virksomheder til at forbedre deres miljøpræstation.

 

Historisk perspektiv og udvikling af miljømærker

Historisk set har forbrugere vist stigende interesse for miljømæssige spørgsmål, hvilket har ført til udviklingen af miljømærker som et middel til at kommunikere produkters bæredygtighed. Disse mærker udvikles i overensstemmelse med samfundets skiftende forventninger og teknologiske fremskridt.

 

EU's miljømærkeordning

EU-miljømærket er et afgørende skridt mod standardisering af bæredygtighedskriterier på tværs af medlemslandene. Dette mærke identificerer produkter, der opfylder de strenge miljøstandarder fastlagt af EU og giver forbrugerne tillid til, at de træffer valg, der respekterer miljøet.

 

Kriterier for at opnå EU-miljømærket

At opnå EU-miljømærket kræver, at virksomheder opfylder specifikke kriterier, der dækker alt fra råvareanskaffelse til produktets endelige fase. Dette kan omfatte reduktion af ressourceforbrug, begrænsning af skadelige kemikalier og overholdelse af strenge emissionsstandarder.

 

Grundprincipperne i miljømærkning

Miljømærkning er baseret på grundprincipperne om at reducere miljøpåvirkningen gennem hele produktets livscyklus. Dette inkluderer et holistisk syn på produktionsmetoder, materialevalg, distribution og bortskaffelse.

 

Hvordan anvender virksomheder miljømærkning? 

Virksomhederne integrerer miljømærkning som en strategisk tilgang til bæredygtighed. Det kræver ofte investeringer i teknologi, procesoptimering og samarbejde med leverandører for at opfylde de krævede standarder. De typiske miljømærkninger er: 

  • Svanemærket
  • EU Blomsten 
  • Den Blå Krans
  • AllergyCertified

 

svanemearket-2
vegan-society-1png
allergycertified-1
den-blaa-krans-1
eu-blomsten-1

 

 

Svanemærket

Svanemærket er et velkendt nordisk miljømærke, der blev etableret med det formål at fremme bæredygtige produkter og produktionsmetoder. Dets fokus på livscyklusperspektivet gør det til en omfattende indikator for bæredygtighed.

 

Hvad er processen for at blive svanemærket?

For at opnå Svanemærket skal virksomheder gennemgå en detaljeret vurdering af deres produkter og processer. Dette omfatter kriterier som energiforbrug, brug af farlige stoffer og håndtering af affald.

 

EU-blomsten

EU Blomsten er et officielt europæisk miljømærke, der evaluerer produkters miljøpåvirkning gennem hele deres livscyklus. Dette mærke tilskynder virksomheder til at vedtage bæredygtige produktionsmetoder og materialer.

 

Hvad er forskellen mellem EU-blomsten og andre miljømærker?

Sammenlignet med andre miljømærker fokuserer EU Blomsten på at vurdere hele livscyklussen af et produkt, hvilket inkluderer produktets anvendelse og bortskaffelse. Dette gør det til et omfattende redskab for forbrugerne.

 

Den Blå Krans

Den Blå Krans er en tysk miljømærkning, der kombinerer kvalitetsstandarder med strenge miljøkrav. Dette mærke adresserer ikke kun miljøpåvirkningen, men også produktets sundhedsmæssige aspekter.

 

Hvorfor er Den Blå Krans vigtig i produktvalg?

For forbrugere, der prioriterer både miljøet og deres egen sundhed, kan Blå Krans-mærkningen være afgørende. Dette mærke indikerer ikke kun bæredygtighed, men også hensynet til sundhedsaspekter i produktet.

 

Hvad er forskelle og ligheder mellem de forskellige mærker?

Selvom alle miljømærker deler det overordnede mål om at fremme bæredygtighed, kan der være betydelige forskelle i de specifikke kriterier, de fastlægger. Forbrugere bør nøje overveje disse forskelle ved valg af miljømærkede produkter.

Svanen og Blomsten er Danmarks officielle miljømærker. Svanen er ydermere en nordisk miljømærkning og anvendes i de nordiske lande, hvor Blomsten er et europæisk miljømærke. Miljøkriterierne for både Svanen og Blomsten tager udgangspunkt i relevante miljøforhold forbundet med hele produktets livscyklus.

Hvordan opnår man et miljømærke?

For at opnå et miljømærke skal produkterne gennemgås for alle indholdsstoffer – altså en 100%  recept. Ofte kræves også en certificering af produktionsstedet eller lignende. Information om typen af emballage og affald er også et vigtigt parameter. 

 

Overvejelser ved valg af miljømærkede produkter

Forbrugere, der ønsker at træffe informerede valg, bør tage højde for deres personlige værdier og prioriteringer, såsom livscyklusperspektiv, allergivenlighed eller sundhedshensyn, når de vælger mellem forskellige miljømærker.

 

Miljømærkningens indflydelse på forbrugere og producenter

 

Miljømærkningens rolle i forbrugerbeslutninger

Miljømærkning fungerer som en vejledning for forbrugerne, der ønsker at købe produkter i overensstemmelse med deres miljømæssige og sundhedsmæssige værdier. Det giver en let forståelig markør for bæredygtighed.

 

Hvordan miljømærkning påvirker producenter og industrier

For producenter kan miljømærkning fungere som en driver for innovation og procesforbedringer. Det skaber incitamenter for at revidere produktionsmetoder og materialer for at opfylde de stadig strengere miljøstandarder.

 

Fremtiden for miljømærkning

 

Trends og nye retninger inden for miljømærkning

Den konstante udvikling inden for bæredygtighed og teknologi skaber nye muligheder og udfordringer for miljømærkning. Fremtidige tendenser kan omfatte øget fokus på digital sporbarhed, mere præcise miljømæssige målinger og global harmonisering af standarder.

 

Udfordringer og muligheder for miljømærkning

Udfordringerne for miljømærkning inkluderer behovet for at håndtere kompleksiteten i leverandørkæder, undgå greenwashing og tilpasse sig skiftende forbrugerforventninger. Mulighederne omfatter potentialet for at skabe mere gennemsigtighed og forbedre bæredygtighed på tværs af industrier.

 

Miljømærkningens rolle og betydning

Miljømærkning er en aktør i bestræbelserne på at skabe en mere bæredygtig fremtid. Gennem standardisering, certificering og informeret forbrugeradfærd kan miljømærkning fungere som en katalysator for positive forandringer i produktion og forbrug. Ved at vælge miljømærkede produkter kan forbrugerne aktivt bidrage til at skabe et mere bæredygtigt forbrugssamfund.

 

Altox kan rådgive dig omkring miljømærkning

Kontakt Altox i dag for skræddersyet rådgivning og styrk din virksomheds engagement i bæredygtighed og miljømæssig ansvarlighed. Vi er her for at gøre miljømærkningsprocessen enkel og effektiv for dig.

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere, er du altid velkommen til at tage fat i os. Vi hjælper dig gerne på vej.