ANMELDELSE TIL MYNDIGHEDER

De fleste farlige stoffer og materialer skal anmeldes til Produktregistret (Arbejdstilsynet), hvis disse:

  • Fremstilles eller importeres fra 100 kg pr. år eller
  • Udelukkende er til forskningsformål fra 1000 kg pr. år
  • Udelukkende er til forskningsformål mellem 100 – 1000 kg pr. år, når anvendelsen ikke er begrænset til få personer

Pligten gælder for producenter og importører, som bringer det farlige kemikalie ind på det danske marked. Anmeldepligten gælder også råvarer og mellemprodukter, selvom de ikke videresælges.

Reglerne for anmeldelse til Produktregistret er reguleret af Arbejdstilsynet.

 Altox kan i denne forbindelse tilbyde at:

  • Indhente de fortrolige sammensætningsoplysninger hos producenten (v.h.a. et indgående kendskab til reglerne og en god spørgeteknik er det næsten altid muligt for Altox at rekvirere de nødvendige oplysninger)
  • Foretage en toksikologisk og økotoksikologisk vurdering af alle indholdsstofferne
  • Foretage klassificering og mærkning
  • udarbejde sikkerhedsdatabladet
  • Foretage selve anmeldelsen til Produktregistret, herunder at besvare eventuelle spørgsmål, som måtte blive stillet af Produktregistret
  • Påføre det tildelte PR-nummer på sikkerhedsdatabladet eller arbejdspladsbrugsanvisningen (hvis man frivilligt vælger at udarbejde dem) og automatisk fremsende en ny udgave

Vi foretager også anmeldelser til de norske og svenske Produktregistre samt til en række andre anmeldeordninger og giftinformationscentre i Europa.