BEREGNING AF 1993-KODENUMRE (MAL-KODER)

BEREGNING AF 1993-KODENUMRE (MAL-KODER)

Et kodenummer består af to tal forbundet med en bindestreg.

Kodenummeret angiver, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der mindst skal træffes i bestemte arbejdssituationer.

Produkter, som anvendes erhvervsmæssigt, kan være omfattet af reglerne om kodenumre. Det drejer sig om følgende typer:

 • Malinger (herunder også autolakker, malevarelignende overfladebelægninger) til brug i alle brancher
 • Lime (klæbemidler) til brug ved bygningsarbejde, i autobranchen, på karosserier og flydele
 • Udfyldningsmidler (herunder fugemidler, tætnings- og spartelmasser, kit m.m.) til brug ved bygningsarbejde, i autobranchen, på karosserier og flydele
 • Trykfarver (herunder serigrafifarver og andre produkter til grafiske trykprocesser)
 • Fortyndingsmidler (herunder opløsningsmidler) til ovennævnte produkter
 • Produkter til klargøring og afslutning ved arbejde med ovennævnte produkter (herunder affedtningsmidler, afvaskemidler og farvefjernere)

Kodenummeret (og årstal for den gældende bekendtgørelse) skal anføres skriftligt på:

 • Emballagen (etiket) eller på anden måde (f.eks. lister)
 • Sikkerhedsdatabladet
 • Arbejdspladsbrugsanvisningen

Reglerne om kodenumre er rent danske og er reguleret af Arbejdstilsynet.

Altox kan i denne forbindelse tilbyde at:

 • indhente de fortrolige sammensætningsoplysninger hos producenten (v.h.a. et indgående kendskab til reglerne og en god spørgeteknik er det næsten altid muligt for Altox at rekvirere de nødvendige oplysninger)
 • foretage en toksikologisk vurdering samt klassificering og mærkning af alle indholdsstofferne
 • om nødvendigt ansøge om administrativ fastsættelse af MAL-faktorer
 • beregne kodenummeret for produktet, for evt. brugsklar blanding samt ved evt. forhøjet brugstemperatur