Pernille Hjaltalin

Pernille Hjaltalin

Direktør, konsulent

Konsulent og partner siden 2011.

Uddannelse:

Farmaceut

Erfaring:

Konsulent og partner i Altox siden 2011.

Direktør i Altox siden jan. 2012.

Regulatorisk specialist i Novozymes (2 år).

Miljøchef i Dyrup (8 år).

Konsulent i Altox (6 år).

Opgaver:

Rådgivning om REACH-krav til kemiske stoffer og blandinger, herunder registrering, præregistrering og eksponeringsscenarier.

Toksikologisk og økotoksikologisk vurdering af kemiske stoffer og blandinger, herunder klassificering og mærkning, CLP-anmeldelse, transportklassificering, affaldsmærkning, beregning af kodenumre og valg af personlige værnemidler. Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade og fareetiketter på dansk samt en række andre sprog. Udarbejdelse af danske kemisk risikovurdering og instruktion. Anmeldelser til produktregistre og andre myndigheder.

Rådgivning om GHS-mærkning i forskellige lande.

Undersøgelse af dokumenter for bl.a. kosmetiske produkter, kemisk legetøj og biocider m.h.t. lovgivning.

Kontakt:

E-mail: [email protected]

Mobil: 26 47 77 00

Tilmeld dig Altox nyt – Vi holder dig bl.a. orienteret om Regulatorisk kemi, Opdatering fra myndigheder, Temadage og Altox kurser