CLP-ANMELDELSE

CLP-ANMELDELSE

3. januar 2011 var første deadline for anmeldelse af farlige (klassificerede) stoffer til ECHA’s C&L-liste

Men dette var blot begyndelsen, for anmeldepligten vil også gælde fremover, hvor virksomheder skal anmelde farlige stoffer som:

● importeres fra lande udenfor EU (enten som rent stof eller som del af en farlig blanding)

● produceres (syntetiseres) i EU

● er registreringspligtige i.h.t. REACH-forordningen (herunder også stoffer i artikler)

OG desuden markedsføres (overdrages til tredjemand).

Anmeldepligten gælder uanset de importerede/producerede mængder. Fristen for anmeldelse vil fremover være en måned fra den dato, stoffet importeres/produceres. M.h.t. import regnes denne måned fra dagen, hvor stoffet indføres fysisk i Fællesskabets toldområde (EU).

Både stoffer, der er farlige iflg. selvvurdering, OG stoffer der er optaget på EU´s liste over harmoniserede stoffer (tidligere kaldet listen over farlige stoffer), skal anmeldes.

Altox kan i denne forbindelse tilbyde at:

– vurdere om jeres virksomhed er omfattet af anmeldepligten

– afgøre hvilke stof(fer) der evt. skal anmeldes

– foretage anmeldelserne på deres vegne