CLP-ANMELDELSE

Siden 2011 har der været krav om, at virksomheder skal anmelde farlige stoffers CLP-klassificering. Det indebærer også, at der foretages visse procedurer i forbindelse med produkternes emballage, og at man kommunikerer ud til forbrugere og arbejdstagere, at produktet indeholder visse kemiske stoffer (kemikalier). Har du ikke helt styr på, hvad en CLP-anmeldelse indebærer, er det noget, vi hos Altox kan hjælpe dig med.

 

Hvad er CLP?

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, hvad CLP er. CLP står for ”Classification, Labelling and Packaging”. Oversat til dansk betyder det ”klassificering, mærkning og emballering”. Der er lavet specifikke regler om klassificering, mærkning og emballering, når det kommer til produkter/blandinger med kemiske stoffer eller kemikalier. Disse er beskrevet i CLP-forordningen.

CLP-forordningen er en europæisk lovgivning, som også er gældende i Danmark og fastsætter regler for stoffer og blandingers farlighed og hvordan dette udtrykkes på emballagen.

 

Hvornår har du anmeldelsespligt?

Har du en virksomhed, der producerer eller importerer kemiske stoffer (og markedsføres), som er farlige, har du anmeldelsespligt. Anmeldelsespligten indebærer, at du skal indberette, hvilke kemiske stoffer (kemikalier), der indgår i de produkter, du markedsfører til forbrugere eller arbejdstagere.

En CLP-anmeldelse skal indsendes til ECHA (European Chemical Agency). Anmeldelserne registreres på en C&L-liste, der er en database med klassificeringer og mærkninger, som er anmeldt af virksomheder. Der er helt specifikke situationer, hvor du har pligt til at indsende en CLP-anmeldelse til ECHA.

Du har anmeldelsespligt, hvis du:

  • fremstiller/importerer og markedsfører et kemisk stof, der er registreringspligtigt ifølge REACH-forordningen
  • fremstiller/importerer og markedsfører et kemisk stof, der betragtes som værende farligt
  • Fremstilller/importerer og markedsfører en blanding med et eller flere klassificerede ”farlige” stoffer, og hvis koncentrationen bestemmer blandingens klassificering

Vær opmærksom på, at artikel syv i REACH-forordningen fastsætter regler for registrering og anmeldelse af stoffer i artikler og ikke må forveksles med CLP-anmeldelsen.

REACH-forordningen er også en europæisk lovgivning. REACH står for ”Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”. På dansk betyder det ”registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger af kemikalier”. Som med CLP-forordningen er der i REACH-forordningen specifikke regler for produktion, import og anvendelse af kemiske stoffer (kemikalier).

CLP-forordningen angiver kriterier for, hvordan du foretager den rigtige klassificering, mærkning og emballering af produktet. REACH-forordningen inkluderer bl.a. regler om, hvornår du har pligt til at registrere kemiske stoffer (kemikalier). Det er derfor vigtigt at have styr på, hvilke regler der gælder for lige netop din virksomhed.

Derfor skal du tage dine forholdsregler

CLP-anmeldelser er især vigtige, hvis du markedsfører produkter, der indeholder kemiske stoffer eller blandinger med kemikalier, som er farlige. Her kræves det, at du foretager den rigtige klassificering, mærkning og emballering, hverken mere eller mindre.

 

Desuden er der regler, hvornår du senest skal indberette din CLP-anmeldelse. Klassificeringen og anmeldelsen af det kemiske stof skal ske senest en måned efter, at det er blevet markedsført.

 

Der er bestemte krav til mærkningen af produkter/blandinger med kemiske stoffer (kemikalier). Det er en sikkerhedsforanstaltning, der skal give forbrugeren eller arbejdstageren mulighed for at tage sine forholdsregler ved anvendelse af produktet. Derudover er der også krav til emballagens fareetiket. Derudover kan der i nogle tilfælde være krav om børnesikret lukning eller følbar advarsel.

 

Der er mange regler at holde styr på. Det er derfor vigtigt, at du tager dine forholdsregler, når du håndterer produkter, der indeholder kemiske stoffer (kemikalier), som er farlige. Overholder du ikke reglerne, kan dit produkt være ulovligt at sælge.

 

Vi kan hjælpe dig med at tage de rigtige foranstaltninger

Har du svært ved at finde rundt i de mange regler, der måske/måske ikke gælder for din virksomhed, kan vi hjælpe dig. Vores høje faglighed gør, at vi har helt styr på reglerne, og hvornår de gælder for forskellige typer af virksomheder. Vi kan derfor hjælpe dig med at tage de rigtige forholdsregler, når du har med potentielt farlige kemiske stoffer eller blandinger at gøre.

 

Hos Altox kan vi hjælpe dig gennem hele processen.

Det betyder, at vi kan:

  • Vurdere, hvorvidt jeres virksomhed er omfattet af CLP-anmeldelsespligten
  • Afgøre, hvilke kemiske stoffer, der evt. skal anmeldes
  • Foretage CLP-anmeldelserne på din virksomheds vegne.

 

Det gør processen nemmere for dig. Derudover er du sikker på, at der ikke er noget, der bliver overset. Er der nogle af processerne, du selv ønsker at tage dig af, står Altox gerne til rådighed med rådgivning og vejledning på området. Vi kan være din løsning, når det gælder om at tage de rigtige sikkerhedsforanstaltninger.

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere om CLP-anmeldelser, eller er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig godt på vej, er du altid velkommen til at tage fat i os.