Jon Vastrup

Jon Vastrup Maj 2021

Jon Vastrup

Konsulent

Konsulent siden marts 2019

Uddannelse:

Civilingeniør, kemi

Erfaring:

Konsulent hos Altox siden 2019.
Produktsikkerhedschef hos TOP-TOY (17 år)

Konsulent hos Altox (4 år).

Sagsbehandler hos Produktregistret (1 år)

Opgaver:

Sikkerhedsvurdering af forbrugerprodukter, herunder legetøj og kosmetik, i forhold til både mekanisk-fysiske og kemiske forhold. Rådgivning om lovmæssige forhold. Check af mærkning og etiket.

SCIP database rådgivning og compliance i forhold til SVHC listen

Toksikologisk og økotoksikologisk vurdering af kemiske stoffer og blandinger, herunder klassificering og mærkning, CLP-anmeldelse, transportklassificering, affaldsmærkning, kodenumre og personlige værnemidler. Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade og fareetiketter på dansk samt en række andre sprog.

Anmeldelser til produktregistre og andre myndigheder.

Ansøgninger om miljømærker, bl.a. Svanen og Blomsten.

Kontakt:

E-mail: [email protected]

Mobil: 51 39 38 25

Tilmeld dig Altox nyt – Vi holder dig bl.a. orienteret om Regulatorisk kemi, Opdatering fra myndigheder, Temadage og Altox kurser