Jon Vastrup

Jon Vastrup Maj 2021

Jon Vastrup

Konsulent

Konsulent siden marts 2019

Uddannelse:

Civilingeniør, kemi

Erfaring:

Konsulent hos Altox siden 2019.
Produktsikkerhedschef hos TOP-TOY (17 år)

Konsulent hos Altox (4 år).

Sagsbehandler hos Produktregistret (1 år)

Opgaver:

Sikkerhedsvurdering af forbrugerprodukter, herunder legetøj og kosmetik, i forhold til både mekanisk-fysiske og kemiske forhold. Rådgivning om lovmæssige forhold. Check af mærkning og etiket.

SCIP database rådgivning og compliance i forhold til SVHC listen

Toksikologisk og økotoksikologisk vurdering af kemiske stoffer og blandinger, herunder klassificering og mærkning, CLP-anmeldelse, transportklassificering, affaldsmærkning, kodenumre og personlige værnemidler. Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade og fareetiketter på dansk samt en række andre sprog.

Anmeldelser til produktregistre og andre myndigheder.

Ansøgninger om miljømærker, bl.a. Svanen og Blomsten.

Kontakt:

E-mail: JV@Altox.dk

Mobil: 51 39 38 25

Faglighed

Kvalitet

Troværdighed

Engagement

OM ALTOX

Altox a/s er en danskejet rådgivende konsulentvirksomhed, som har eksisteret i mere end 25 år. Vi tilbyder en bred vifte af serviceydelser indenfor det kemisk-regulatoriske område som f.eks. at foretage kemiske risikovurderinger og udarbejde instruktioner, udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, rådgivning om kravene fra REACH, CLP og biocidforordningen, kemikalieregistreringer til myndigheder og certificeringsorganer, vurdering af kosmetikingredienser og kosmetiske produkter samt krav til artikler, herunder legetøj.

KONTAKT OS

Altox
Tonsbakken 16-18
2740 Skovlunde
Tlf. 38 34 77 98
E-mail: altox@altox.dk

Tilmeld dig Altox nyt – Vi holder dig bl.a. orienteret om Regulatorisk kemi, Opdatering fra myndigheder, Temadage og Altox kurser