SIKKERHEDSDATABLADE

SIKKERHEDSDATABLADE

Sikkerhedsdatablade

For hvert farligt stof eller materiale skal leverandøren forsyne brugeren med et letforståeligt sikkerhedsdatablad på dansk, hvis kemikaliet leveres til erhvervsmæssig brug. Denne pligt gælder for leverandører i alle led. Sikkerhedsdatabladet skal dateres og være gratis.

Kravene til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade er reguleret af Arbejdstilsynet.

Der er nye krav om sikkerhedsdatablade for stoffer og produkter.

Nogle kemikalieleverandører har, som service overfor brugerne, dog valgt at udarbejde sikkerhedsdatablade for alle kemiske produkter i sortimentet, uanset om det er et lovmæssigt krav eller ej. Kemikalieaftagere, som er kvalitetscertificerede efter f.eks. ISO-standarder, forlanger ofte sikkerhedsdatabladene på alle kemikalier, uanset om det er et krav eller ej.

Altox kan i denne forbindelse tilbyde at:

  • indhente de fortrolige sammensætningsoplysninger hos producenten (v.h.a. et indgående kendskab til reglerne og en god spørgeteknik er det næsten altid muligt for Altox at rekvirere de nødvendige oplysninger)
  • foretage en toksikologisk og økotoksikologisk vurdering af alle indholdsstofferne
  • foretage klassificering og mærkning
  • udarbejde sikkerhedsdatablade evt. tilpasset kundens brevpapir med logo o.l.
  • rådgive om andre regler, der måtte have indflydelse på det enkelte kemikalie

 

Altox har valgt at udarbejde sikkerhedsdatabladene i et system, der giver mulighed for individuel tilpasning, så farerne kan gradueres nøjagtigt, og ændringer indføres prompte. Kommer der en lovændring i dag, skal det fremgå af dit sikkerhedsdatablad i morgen!

Hos os får du markedets mest håndværksmæssigt finpudsede løsninger!

Vi kan levere sikkerhedsdatablade i følgende formater:

  • elektronisk via e-mail (vi anbefaler pdf-format)
  • papir

Ligeledes kan vi tilbyde at udarbejde sikkerhedsdatablade i alle EU og EØS-lande samt en række andre lande.