Nyhed

11 september 2023
Jon Vastrup

Ny Produkt-sikkerhedsforordning (GPSR)

EU har offentliggjort den nye generelle produktsikkerhedsforordning (EU) 2023/988 – General Product Safety Regulation (GPSR)

Det er den længe ventede revision af det generelle produktsikkerhedsdirektiv 2001/95/EF (GPSD)

Bestemmelsen bliver til en forordning, hvilket sikrer en mere ensartet implementering i de forskellige medlemsstater.

Den nye forordning træder i kraft 13. december 2024.

Sikkerhedsnet

Den generelle produktsikkerhedsforordning er et sikkerhedsnet, som i princippet gælder alle produkter, som markedsføres til forbrugere eller kan forventes brugt af forbrugere i EU.

Det dækker alle de produkter og aspekter ved produkter, som ikke er dækket af mere specifikke EU-regler. Det kan altså både være produkter, som slet ikke er omfattet af andre produktsikkerhedslovgivninger, men også tilfælde, hvor et elektrisk produkt f.eks. udgør en kemisk eller mekanisk risiko, som ikke er dækket af kravene om el-sikkerhed.

European Comission

Udvidelser og præciseringer

Der er ikke ændret i det grundlæggende formål, man må selvfølgelig stadig ikke sælge farlige produkter.

Men der er en lang række udvidelser og præciseringer af virksomhedernes pligter:

  • Ansvarsfordelingen er opdateret, så den nu er på linje, med det vi kender fra de mange CE-mærknings direktiver/forordninger.
  • Bestemmelserne fra Markedsovervågningsforordningen vedr. informationskrav og ansvarlig virksomhed ved nethandel er medtaget.
  • Kravene til sporbarhed og mærkning af produkter er opdateret, og det er nu tydeligt, at både fabrikant og EU-importør skal skrive navn og postadresse på produkterne.
  • Fabrikanten får pligt til at samle teknisk dokumentation i forbindelse med sin sikkerheds vurdering af produktet – igen svarende til det, vi kender fra CE-mærkningen.
  • Fabrikanter får pligt til at oprette en kanal, som giver forbrugerne let adgang til at klage over produkter.
  • Der stilles mere konkrete krav til, hvilke informationer og forholdsregler i forbindelse med hjemkaldelse af farlige produkter.
  • Fabrikanten får en udvidet og opdateret liste over aspekter, som skal tages med i sikkerhedsvurderingen, bl.a. samspil med andre produkter og cybersikkerhed.
  • Det præciseres også hvilke standarder og lignende, fabrikanten forventes at tage i betragtning.
  • Direktiv 87/357/EØF om produkter, som kan forveksles med fødevarer, ophæves og kravene indarbejdes i forordningen.

Alt i alt er der en del nye opgaver for virksomhederne især i forhold til opdaterede procedurer for sikkerheds vurdering, tilføjelser til mærkningen og nye krav ved onlinesalg.

Har du brug for rådgivning kan Altox hjælpe

Du kan også deltage i vores produktsikkerhedskursus, der guider dig igennem de forskellige lovgivninger og gør dig i stand til at navigere igennem kravene til netop dine produkter.

Afholdes næste gang 19. september 2023 og igen 16. april 2024. Du kan reservere din plads her.

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere, er du altid velkommen til at tage fat i os. Vi hjælper dig gerne på vej.