Sikker håndtering af kemikalier (26.10.2021)

Kemikalieaffaldsgrupper

Sikker håndtering af kemikalier (26.10.2021)

Underviser: Peter Waksman

TILFØJ TIL DIN KALENDER

Dato og tidspunkt:

26-10-2021 08:45 - 16:15

Beskrivelse

Et grundkursus for medarbejdere og deres chef
“Jamen, kemikaliet er jo emballeret i en plast flaske, så jeg kommer ikke i berøring med det!” Holder denne holdning i længden, eller står du med noget i hånden, hvor ét sprøjt i øjet kan ødelægge dit syn for altid? Det handler om sund fornuft ved omgang med kemikalier også de “skjulte” såsom maskinopvaskemidlet i kantinen og rengøringsmidlerne. Det kan være kollegaens indsats, der redder dit syn. Vi har alle et ansvar; hvad er din rolle?

Mål

At du kan vurdere farligheden af kemikalier som typisk anvendes samt forholdsregler overfor disse. Undgå ulykker. Få et praktisk indblik i det kemiske arbejdsmiljøområde.

Målgruppe

Alle medarbejdere i f.eks. laboratorier, kantine, til rengøring, på lager, i viceværtfunktion, håndværkere, i varemodtagelse, i produktionen, osv. Tag gerne din chef med.

Indhold

 • Giftvirkning af kemikalier – akut eller forsinket effekt
 • Farepiktogrammer – hvad siger de
 • Opbevaringsregler for kemikalier (herunder opbevaring af gifte og den særligt danske lovgivning omkring kræft-stoffer)
 • Personlige værnemidler og førstehjælpsudstyr
 • Læs og forstå sikkerhedsdatabladet og fareetiketten
 • Korrekt valg/brug af beskyttelseshandsker og åndedrætsværn
 • Spildopsamling/affald samt int. transport og sikker emballage

Form

 • Foredrag, demonstration og diskussion.

Materiale

 • Praktisk oversigt til arbejdspladsen
 • Altox konverteringstabel (nuværende ↔ CLP)
 • Oversigt over faresætninger i forhold til akut/kronisk fare
 • Affaldsoversigt

Prisen inkluderer en ½ times efterfølgende telefonkonsultation.

Tilmeld kursus:

1 dag
12 Tilbage
Antal deltagere: Pris pr. deltager
ex. moms
4.250,00 Kr.

Sted:

Altox

Tonsbakken 16-18

2740 Skovlunde

Tlf. 38 34 77 98

E-mail: altox@altox.dk

Faglighed

Kvalitet

Troværdighed

Engagement

OM ALTOX

Altox a/s er en danskejet rådgivende konsulentvirksomhed, som har eksisteret i mere end 25 år. Vi tilbyder en bred vifte af serviceydelser indenfor det kemisk-regulatoriske område som f.eks. at foretage kemiske risikovurderinger og udarbejde instruktioner, udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, rådgivning om kravene fra REACH, CLP og biocidforordningen, kemikalieregistreringer til myndigheder og certificeringsorganer, vurdering af kosmetikingredienser og kosmetiske produkter samt krav til artikler, herunder legetøj.

KONTAKT OS

Altox
Tonsbakken 16-18
2740 Skovlunde
Tlf. 38 34 77 98
E-mail: altox@altox.dk

TOP

Tilmeld dig Altox nyt – Vi holder dig bl.a. orienteret om Regulatorisk kemi, Opdatering fra myndigheder, Temadage og Altox kurser