REACH - Ansvar og forpligtigelserREACH er EU’s fælles kemikalielovgivning som også berører kemikalieaktiviteterne i Danmark. Kender du dit ansvar og forpligtelser i forbindelse med REACH-reglerne, hvis du fremstiller, importerer, distribuerer eller anvender kemikalier? Få overblikket på blot en dag. Dagens mål er at du som DU (Downstream User) er forberedt på REACH, både nu og i fremtiden samt få overblik og redskaber til at opfylde de vigitge forpligtelser.

Læs mere ved at klikke på dit kursus her under:

Tilmeld dig Altox nyt – Vi holder dig bl.a. orienteret om Regulatorisk kemi, Opdatering fra myndigheder, Temadage og Altox kurser