Store ændringer i CLP-lovgivningen gennemgås på Altox’ Temadag

10 maj 2023
Store ændringer til CLP-lovgivningen gennemgås på Temadag!

Kære <>
 
Vil du være helt opdateret på de nye ændringer i CLP-lovgivningen, skal du sikre dig en plads på Altox' Temadag!

CLP-lovgivningen blev opdateret sidste måned med en delegeret retsakt (forordning 2023/707) – der bl.a. indfører kriterier for nye fareklasser (ED, PBT, vPvB, PMT og vPvM).
 • Hormonforstyrrende (ED) for både mennesker og miljø
 • PBT (Persistent, bioakkumulerbart og toksisk)
 • vPvB (meget persistent og meget bioakkumulerbart)
 • PMT (Persistent, mobilt og toksisk)
 • vPvM (meget persistent og meget mobilt)
Der er indført forskellige frister for implementering af de nye fareklasser: 1. maj 2025 for stoffer og 1. maj 2026 for blandinger.

Stoffer og blandinger, der allerede er bragt i omsætning inden ovennævnte perioder er udløbet, kan fortsat bringes på markedet i leverandørkæden frem til henholdsvis 1. november 2026 og 1. maj 2028 uden at skulle klassificeres og mærkes med de nye fareklasser.

Man kan som altid frivilligt tage de nye bestemmelser i anvendelse inden de nævnte frister. 

Temadagen gennemgår vi fristerne, fareklassernes indhold og hvordan de kan tildeles, samt hvor man kan finde informationen nemt. Og selvfølgelig kommer der nye CLP-oversigtsskemaer, som udleveres på Temadagen.

Næste år kommer CLP formentlig med nyheder omkring digital etiket og krav til bl.a. fontstørrelse på den fysiske etiket - Det kigger vi også på på  Temadagen. Og endelig kommer vi selvfølgelig også omkring alle stoffer, som får en opdateret fareklassificering eller en helt ny klassificering, og hvad betydningen er for dette i produkterne, de indgår i.

Så hvis du vil være på forkant med, hvad der sker indenfor CLP - så skynd dig ind og tilmeld dig vores Temadag. Du kan vælge mellem Aarhus, Middelfart eller København!
Temadag Middelfart 14. juni 2023
Temadag Aarhus 15. juni 2023
Temadag København 20. juni 2023
Vi glæder os til at se dig - PernillePeter, Jon og Mette
 • Affaldsmærkning
 • CLP-mærkning af blandinger/produkter
 • Kemisk risikovurdering
 • Kursus for indkøbere – kemiske krav til produkter
 • REACH - ansvar og forpligtigelser
 • Selvvurdering af stoffer efter CLP
 • CLP-opfølgning
 • Sikkerhedsdatablade (SDS)
 • Sikker håndtering af kemikalier
 • SCIP database og registrering
Kontakt Altox - 38 34 77 98
Website
LinkedIn
Email
www.altox.dk
Tonsbakken 16-18 - 2740 Skovlunde
tlf. 38 34 77 98

 Afmeld dette nyhedsbrev

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere om kemisk risikovurdering? Eller er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig godt på vej, er du altid velkommen til at tage fat i os.